Hur förhåller man sig till att vara förälder till ett barn med särskilda behov, med olika typer av neuropsykiatriska diagnoser och till sitt eget liv där behovet att försonas med olika livshändelser möts? I boken När livet stramas åt skärps blicken skildrar Sofia Camnerin personliga livsberättelser om familjelivet  och om det är möjligt att försonas med Gud, med livet som det blev, efter svåra erfarenheter och kriser. 

Sofia Camnerin berättar om att vara förälder till ett barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser*. Med blicken på livstolkning och reflektion skriver hon om vardagens kamper, glädjeämnen och kriser.  Hon skildrar och beskriver olika ögonblick och situationer under 15 års tid där hon slits mellan tvetydighet och ambivalens och en helhet. Inledningsvis skriver Sofia att hon vill tro och hoppas att en sida av verkligheten, den mer välfungerande sidan av barnet är mer verklig, mer ”sann” än den kampfyllda sidan av barnet men att hon lärt sig att båda sidorna är lika verkliga, att båda sidorna tillhör livet.

- Vanlig vardagslunk då allt flyter på och är lugnt. Det går bra, vi skrattar och umgås. Det är en bild. Men så händer något som fullständigt bryter av. Plötsligt blir allt kaos. Veckor eller månader av ständig beredskap och kamp. Sen svänger pendeln igen och vardagslunken tar vid…  Två helt olika bilder där jag haft svårt att hålla ihop dem, velat tro att den ena är mer sann än den andra. Troligen hör bilderna ihop.

 

I boken tar Sofia även upp hur det är att vara syskon till barn med särskilda behov. Hur man får oändligt mycket uppmärksamhet. Att det alltid händer något och att man i tidig ålder lär sig att hänga med i ett snabbt tempo. Dessutom beskriver hon betydelsen av att arbeta, att det är ett kall. Samtidigt är föräldraskapet ett kall och en konflikt som hon burit på under alla år.

Vi människor kommer alltid att möta utmaningar och svårigheter som vi behöver hantera. Så länge vi lever behöver vi försoning: försoning med livet som det blev, med andra och med Gud

 

 

* Neuropsykiatriska diagnoser är är ett samlingsnamn på diagnoser som Aspergers syndrom, ADHD, ADD, Tourettes syndrom, autismspektrumtillstånd, autism, språkstörning och tvångssyndrom.

 

 

Om Författaren

Sofia Camnerin är pastor och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Hon är teol. dr. och försoningsfrågan har alltid legat henne nära, både i det mindre perspektivet och i det bredare. Sitter i Kyrkornas världsråd centralkommitté sedan 2006. 2012 gav hon och forskarkollegan Arne Fritzson ut boken Försoning Behövs, Verbum.

 

Författare: Sofia Camnerin

Omslag och grafisk form:  Sofia Berglin

Omslagsfoto: Sofia Berglin och Joppe Berglin

ISBN: 978-91-526-336-25

Utgivning: 21 mars 2016

Pris: Från 229kr/st

Bokrelease: 3 april kl.13.00, Katarina kyrka, Högbergsgatan 13.

För mer information kontakta:  Sofia Hamlund, Marknadsansvarig Böcker. Telefon 08-7436517, e-post sofia.hamlund@verbum.se

Verbum AB är Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur och Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur. Verbum ger ut Kyrkans Tidning, Sändaren och Amos och är dotterbolag inom Berling Media AB.Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28