1. Produktionskategorin byter namn till Hantverk, och utökas med en underkategori.Kommentar från Tävlingsgruppen: Det är viktigt att det finns en plattform för svenska företag som jobbar med själva utförandet, både som huvudbyrå men också som underleverantör. Då dessa kampanjer och byråer har en stor betydelse för den svenska kommunikationsbranschen och ett väldigt gott rykte internationellt tycker vi det är viktigt att de även har en plattform i Guld&au

1. Produktionskategorin byter namn till Hantverk, och utökas med en underkategori.
Kommentar från Tävlingsgruppen: Det är viktigt att det finns en plattform för svenska företag som jobbar med själva utförandet, både som huvudbyrå men också som underleverantör. Då dessa kampanjer och byråer har en stor betydelse för den svenska kommunikationsbranschen och ett väldigt gott rykte internationellt tycker vi det är viktigt att de även har en plattform i Guldägget.

Beskrivning:
Kategorin ska premiera bidrag där nivån på det visuella eller audiovisuella hantverket lyfter den kreativa idén. Kategorin är indelad i tre underkategorier, digitalt, film/ljud samt bild. (I Hantverkskategorin kan även bidragslämnare som inte haft direktkontakt med slutkunden tävla.)

Digitalt
Digitala enheter för mobil, dator och installationer.

Film/ljud
Film för TV, bio, webb eller events. Ljudläggningar av filmer eller sajter. Radioreklam.

Bild
Fotografier och illustrationer för exempelvis annonser och trycksaker.

2. Kategori Design utökas med en fjärde underkategori: Redaktionell Design
Kommentar från Tävlingsgruppen: Redaktionell design, som t.ex. böcker, affischer, CD-omslag har tidigare skickats in i underkategorin Visuell Identitet. Denna förändring hoppas vi medför en tydligare fördelning både i tävlingen men som också speglar branschen. Minst ett Silverägg delas ut i respektive underkategori och Designkategorins bästa jobb väljs till Guldägg.

Beskrivning Redaktionell Design:
Design som förpackar ett redaktionellt innehåll. Omfattar till ex böcker, magasin, tidningar, marknadstidningar, årsredovisningar, kataloger, i tryckt eller digitalform.

Kategorin tre övriga underkategorier är: Visuell identitet, Kommersiella miljöer och Förpackningsdesign.

3. Nytt tävlingsvillkor: ”Endast bidrag där bidragsinlämnaren haft ett direkt uppdrag från slutkund kan delta i Guldägget.”
Kommentar från Tävlingsgruppen: Med detta villkor öppnar vi nu upp för bidrag där målgruppen och/eller kunden kan vara utlänsk, vilket betyder att bidraget inte måste ha publicerats i Sverige, så länge bidragsinlämnaren haft direkt uppdrag från slutkund. Vi har redan märkt att detta varit aningen förvirrat i just kategori Digitalt, där det är svårt att definera om målgruppen är svensk eller utlänsk när bidraget publicerats på t.ex. internet. Guldägget är fortfarande en tävling för svensk kreativitet. Bidraget som skickas in måste vara producerat av en byrå som är registrerad i Sverige.

4. Nytt tävlingsvillkor: ”Bidrag som producerats för annan tävling får delta i Guldägget såvida bidraget publicerats i betalda medier bortom tävlingstillfället.”
Kommentar från Tävlingsgruppen: Det har varit lite oklart vad som har gällt gällande just bidrag som endast tagits fram för en tävling, nu försöker vi tydliggöra vad det är som gäller genom att öppna upp för dessa bidrag så länge de alltså publicerats efter själva tävlingen.  Detta gäller främst kategorin Tidningsannonsering.

5. Juryn kan inte längre flytta bidrag från en kategori till en annan.
Kommentar från Tävlingsgruppen: Tidigare har juryn, under juryveckan, haft möjlighet att flytta bidrag från en kategori till en annan för att de anser den passar bättre där. Detta kommer vi alltså inte längre tillåta juryn. Juryn ska ta ställning till varje bidrag utifrån den kategori bidraget är inskickat i.

6. Juryn går från 5 jurygrupper till 7, med totalt 40 juryledamöter, 7 kategoriordföranden och en juryordförande.
Jurygrupperna:
Design - 7 personer
Event och Direkt - 7 personer
Integrerat, PR och Titan - 7 personer
Digitalt och Mobilt - 7 personer
Hantverk - 5 personer
Tidningsannonsering, Utomhus och Alternativa Media - 7 personer
Film och Radio - 7 personer

Observera att i kategorier med underkategorier delas det fortfarande ut ett (1) Guldägg, men minst ett (1) Silverägg i respektive underkategori.

För mer information kontakta:
Maja Siösteen, projektledare Guldägget, maja@komm.se, 070-215 10 32

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, mobil, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer på www.komm.se
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare