Intro från redaktörenICA:s satsning Vi kan mer har fått ett stort genomslag, framförallt på grund avtvå reklamfilmer där praktikanten Jerry introduceras av ICA-Stig för de andra anställda i butiken. Filmerna är riktigt roliga ochhar säkert fåttmånga att haja till. Expressen har intervjuat bland andra Mats Melin som spelar Jerry. Han kommer från Glada Hudik-teatern som är en av parterna i samarbetet med ICA. En annan part är Riksförbundet FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning. Gå in på FUB:s webbplats - där finns länkar till Youtube, där filmerna har lagts ut, och till artiklarna i Expressen, Föräldrakraft och Dagens Media.Satsningen Vi kan mer från ICA-handlarnas Förbund antas ge ett stort antal människor med funktionsnedsättning möjlighet till sysselsättning i många butiker runt om i landet. Ambitionen är att under tre år rekrytera 500 - 1000 personer till butikerna. Projektet "Vi kan mer" sker i samarbete med Samhall, FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Glada Hudik-teatern. Info från Handikappförbunden


ICA:s satsning Vi kan mer har fått ett stort genomslag, framförallt på grund avtvå reklamfilmer där praktikanten Jerry introduceras av ICA-Stig för de andra anställda i butiken. Filmerna är riktigt roliga ochhar säkert fåttmånga att haja till.

Expressen har intervjuat bland andra Mats Melin som spelar Jerry. Han kommer från Glada Hudik-teatern som är en av parterna i samarbetet med ICA. En annan part är Riksförbundet FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning. Gå in på FUB:s webbplats - där finns länkar till Youtube, där filmerna har lagts ut, och till artiklarna i Expressen, Föräldrakraft och Dagens Media.

Satsningen Vi kan mer från ICA-handlarnas Förbund antas ge ett stort antal människor med funktionsnedsättning möjlighet till sysselsättning i många butiker runt om i landet. Ambitionen är att under tre år rekrytera 500 - 1000 personer till butikerna. Projektet "Vi kan mer" sker i samarbete med Samhall, FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Glada Hudik-teatern.

Info från Handikappförbunden

Verktyg för våra rättigheter
Projektet Agenda 50 - verktyg för våra rättigheter har tagit fram två material om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
1. Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Materialet vänder sig till alla som vill och behöver sätta sig in i konventionstexten.

2. Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Materialet har handikapprörelsen som målgrupp. Det innehåller förslag till hur konventionen kan användas i handikapprörelsens intressepolitiska arbete.

I båda materialen finns en handledning för hur de kan användas i studiecirklar. På www.handikappforbunden.se/ finns information om hur du kan beställa materialet.

Nu finns konventionen i tillgängliga format!
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 49, framhålls; "Texten i denna konvention ska göras åtkomlig i tillgängliga format".

På regeringens webbplats går det nu att ladda ned innehållet i konventionen. Följande anpassningsåtgärder har gjorts av konventionstexten:

särskild publik trycksak med enkel formgivning med texten enbart på
svenska

trycksak med konventionstexten bearbetad till lättläst svenska

Word-format anpassat för bättre möjlighet att använda tekniska läshjälpmedelinläsning i DAISY-format (även lättläst)

punktskrift

teckentolkning

Läs mer på regeringens webbplats

Nyhetsbrev från Handikappförbundens projekt
På Handikappförbundens webbplats kan du hämta och läsa Nyhetsbrev från projektet Från forskningsobjekt till medaktör och projektet Hjälpmedel, en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet.
Klicka på länkarna nedan:

Oktobers nyhetsbrev från Forskningsprojektet

Oktobers nyhetsbrev från Hjälpmedelsprojektet

Nytt från våra medlemsförbund

DHR byter namn efter 44 år
DHR, som fram till i dag utlästes som De Handikappades Riksförbund, tog vid sitt förbundsmöte i Göteborg bort det otidsenliga ordet handikapp i sitt namn. Initialerna/logotypen DHR finns dock kvar men ska nu vid behov utläsas som Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet. Som en ytterligare förklaring till DHR lägger man också till "Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder."

När DHR bildades 1923 blev namnet "Kamratföreningen De Vanföras Väl". Benämningen vanför hängde sedan med i olika varianter fram till 1965 då man istället gick över till handikappad - något som nu är över.

Efter en längre debatt togs beslutet i närmast total enighet.

- Jag är så lycklig, säger förbundsordförande Maria Johansson. Den här frågan har verkligen varit en hjärtefråga för mig och jag är så lättad och stolt att vi äntligen får ett namn som tydligare säger vad vi vill och vad vi står.

Till DHR:s webbplats

Kommunerna måste få kunskap om autism och Aspergers syndrom
Kommunernas handläggare behöver verktyg så att de kan skilja symptom som beror på brister i miljön från uttryck som funktionsnedsättningar som autism och Aspergers syndrom ger, skriver Riksföreningen Autism i ett pressmeddelande med anledning av DN:s artiklar om Jonas.

Läs hela pressmeddelandet på Riksföreningen Autisms webbplats

Diskriminering!
Astma- och Allergiförbundet anser att det saknas insatser för att göra samhället tillgängligt för människor med ett dolt handikapp som allergi och annan överkänslighet.

Exempel på sådant som kan utgöra hinder/otillgänglighet är dofter, tobaksrök, pälsdjur, kemiska ämnen eller emissioner från produkter och material, felaktigt hanterade eller dåligt märkta/deklarerade livsmedel, nötter, fukt- och mögelskadade byggnader, heltäckningsmattor i offentliga miljöer eller dåligt städade inomhusmiljöer.

Läs hela texten på Astma och allergiförbundets webbplats

Omvärlden

European Develeopment Days
European Development Days är ett öppet forum för dialog om ekonomi, demokrati och klimat som hålls den 22-24 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Biståndsminister Gunilla Carlsson är värd tillsammans med Karel de Gucht, EU-kommissionären för biståndsfrågor. Mötet öppnas av statsminister Fredrik Reinfeldt och EU-kommissionens ordförande José-Manuel Barroso.

Mer informationpå SHIAs webb

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan
Det finns lärare som har elever med funktionsnedsättning i sin klass utan att känna till hur funktionsnedsättningen påverkar inlärningen. Dessa elevers rätt till en likvärdig utbildning är därmed inte säkrad. Det konstaterar Skolinspektionen i en granskning av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning vid 24 grundskolor.
Läs mer Skolinspektionens webb. Därligger alla granskningsrapporter.

Länkar från manifestationen mot nya sjukförsäkringsregler
Det finns tre videor à tio minuter från manifestationen mot sjukförsäkringsreglerna som var utanför riksdagshuset den 16 september. Filmerna är är utlagda på Youtube och det är fritt att sprida dem.

Del 1. Margareta Tiger, hälsocoach och initiativtagare till namninsamling mot sjukförsäkringsreglerna:


Del 2. Jenny Fjell, läkare och initiativtagare till Nätverket Resurs:


Del 3. Gertie Gladnikoff, handikapprörelsen, HSO Västernorrland ochMargareta Tiger överlämnar namnlistorna till representanter för alla partier i socialförsäkringsutskottet:

Ambassadörer ska ändra attityder om psykisk ohälsa
Personer med psykisk funktionsnedsättning blir ofta diskriminerade och får ett ovärdigt bemötande. Handisam presenterade den 1 oktober tillsammans med regeringen ett riksomfattande program för att öka kunskapen och förändra attityder om dessa personer.

- Den psykiska ohälsan har många ansikten och kan vi bidra till att öka människors förståelse för medmänniskor med psykisk ohälsa så kan utanförskapet brytas, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Projektet drivs i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Sveriges Kommuner och Landsting samt en rad myndigheter deltar också.

Mer information finns på Handisams webbplats

Information om tillgänglighet ska bli bättre
Handisam har fått regeringens uppdrag att ta fram råd till kommuner om hur de bör utforma tillgänglighetsguider för personer med funktionsnedsättning, skriver myndigheten i ett pressmeddelande den 23 september.

Ungefär en tredjedel av landets kommuner har idag guider på internet som beskriver hur tillgängliga olika platser och lokaler är för personer med funktionsnedsättning. Guidernas innehåll, utseende och struktur skiljer sig mycket åt

- För dem som arbetar med tillgänglighetsguider kan det vara svårt att veta vad som bör ingå i en guide och hur den bäst ska utformas. Därför vill vi vara ett stöd och ge rekommendationer om hur och vad man bör mäta och hur inventeringen bör redovisas för dem som besöker guiderna. Bra tillgänglighetsguider är ett viktigt verktyg för kommunerna i dialogen med medborgarna, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Uppdraget kommer att ske i samråd med Konsumentverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Handisam ska redovisa sitt uppdrag senast 1 mars 2010.Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23