Efter en händelserik vår med kongress, ministeruppvaktningar och besök i FN är det nu bara ett par veckor kvar till politikerveckan i Almedalen. I år har Funktionsrätt Sverige inget tält, men kommer istället att medverka på flera andra arenor och synas i vimlet. 

 kommer istället att medverka på flera andra arenor och synas i vimlet. 

Kongress den 15-16 maj

Vid kongressen omvaldes Elisabeth Wallenius till ordförande för de kommande två åren. Vi hade också glädjen att välkomna tre nya medlemsförbund; Riksförbundet Balans, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB samt Neuroförbundet. Funktionsrätt Sverige har därmed 44 medlemsförbund.

Den 15 maj arrangerade vi en öppen kongressdag med en rad spännande seminarier. Lena Hallengren öppnade kongressen och betonade vikten av samverkan mellan regeringen och funktionsrättsrörelsen. 

Elisabeth Wallenius och Lena Hallengren 

Under dagen samlade vi politiker, forskare, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle kring ämnen om rättigheter till hälsa, lärande, arbete, självbestämmande, inflytande och tillgång till effektiva rättsmedel. Vid kongressmötet den 16 maj beslutades i övrigt bland annat om prioriteringar inför den kommande kongressperioden 2019-2021, där ett samlande fokusområde för organisationen kommer att vara jämlik hälsa. Två nya ledamöter valdes också till styrelsen; Veronica Magnusson Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen samt Jimmie Trevett ordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som också valdes till andre vice ordförande.

Kongressuttalande

Läs mer om våra nya medlemsförbund: Riksförbundet Balans, DHB, Neuroförbundet

Hela styrelsen

Från vänster: Lotta Håkansson, Jimmie Trevett (2:e vice ordförande), Marina Carlsson, Veronica Magnusson Hallberg, Anders Gustafsson, Elisabeth Wallenius (ordförande), Maritha Sedvallsson och Marie Steen (1:e vice ordf)

Nicklas Mårtensson är vår nya kanslichef

I februari började Nicklas Mårtensson som kanslichef på Funktionsrätt Sverige. Nicklas har tidigare varit kanslichef på Autism- och Aspergerförbundet.

Statspartsmöte i New York 11-13 juni

Marina Carlsson, ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse och ordförande i Personskadeförbundet, RTP är i New York på statspartsmöte för CRPD, Funktionsrättskonventionen. Konferensen samlar företrädare för de länder som har ratificerat FN-konventionen. Den svenska delegationen består av representanter från NUFT, Lika Unika, Funktionsrätt Sverige, MFD, Nordiska ministerrådet, Socialdepartementet samt FNs säkerhetsråd. Marina Carlsson är på plats som Funktionsrätt Sveriges representant.

På bilden Carl-Fredrik Reuterswärds skulptur "Non violence" som står utanför FN huset, interiör från FN samt Nora Eklöf, Unga Rörelsehindade och Marina Carlsson, Funktionsrätt Sverige.

Alternativrapport om funktionsrättskonventionen

Sverige har som konventionsland skyldighet att svara på frågor om hur väl Funktionsrättskonventionen efterföljs i landet. I oktober 2019 ska Sverige för andra gången överlämna en rapport till FN:s övervakningskommitté. Men FN vill inte bara ha en rapport från regeringen, utan också från civilsamhället. Funktionsrätt Sverige samordnar det gemensamma arbetet med att ta fram underlag för alternativrapportering. Arbetet påbörjades i början av april. Läs mer

Möten med ministrar

Under våren har vi haft en rad konstruktiva möten med regeringen och flera enskilda möten med ministrar. Vi har bland andra träffat socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, finansmarknads- och bostads­minister Per Bolund samt Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Finansmarknads- och bostads­minister Per Bolund och Elisabeth Wallenius

Läs mer om våra möten med regeringen 

Lisas Blogg

Här skriver vår ordförande Elisabeth Wallenius om aktuella intressepolitiska frågor ur ett personligt perspektiv.

Läs vårens inlägg 

Funktionsrätt Sverige i media

1 maj Undermåliga förslag om läkemedel

7 maj Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt

12 april Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker

18 mars Utan statistik riskeras vårdens jämlikhet

6 mars Plånboken ska inte avgöra rätten till tandhälsa

21 februari Ett steg mot återställande av LSS

28 januari Okunskap om inkludering i skolan

21 januari Äntligen har man lyssnat och inrättar en oberoende MR-institution

17 januari Låt funktionsrätten genomsyra regeringsförklaringen

14 januari  Tio år utan oberoende granskning av funktionsrätt

7 januari  Ingen ska behöva vänta i tio år på en diagnos

4 januari Sjukvård får inte bli en plånboksfråga

Europavalet

Den 19 mars arrangerade Funktionsrätt Sverige en temadag om EU-valet på Europahuset i Stockholm. Dagen som besöktes av ca 70 åhörare blev mycket lyckad. Vi som lyssnade fick viktiga kunskaper om vad valet innebär för oss som EU-medborgare med utgångspunkt i funktionsrätt och bland annat om den sociala pelaren. Efter lunch bjöd vi in till debatt mellan kandidater från olika partier till Europaparlamentet.

Läs mer om temadagen

Inför valet genomförde vi också en valenkät mes partierna med frågor om hur de vill driva funktionsrätt i Europaparlamentet.Funktionsrätt i Europa - Vad tycker partierna

Projekt Rätt från början

Vid årsskiftet startade projektet Rätt från början. Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning (ofta förkortat UU), både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla. Läs mer om projektet

Remissvar

27 maj Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

20 maj Remiss om nationell oberoende MR-institution Ds 2019:4

14 maj Tydligare ansvar och regler för läkemedel SOU 2018:89

17 april Samspel för hälsa, SOU 2018:80

17 april  Promemorian behov av hjälp med andning och sondmatning S2019/000767/FST

1 april Remiss av förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

6 mars En arvsfond i takt med tiden

30 januari Möjligt, tillåtet och tillgängligt – betänkande från utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (SOU 2018:44)

Skrivelser

Frågor till Ylva Johansson inför Funktionshindersdelegation 2019-06-04

Frågor till Anna Ekström inför Funktionshindersdelegationen 19-06-04

Skrivelse till statssekreterare Helene Öberg maj 2019

Skrivelse till statsrådet Ardalan Shekarabi maj 2019

Skrivelse till Åsa Lindhagen april 2019

Brev Skrivelse Bolund

Synpunkter EU2020 2019

Synpunkter på nationella indikatorer för statistisk i uppföljning av Agenda 2030

Funktionsrätt Sveriges bidrag till Agenda 2030 inför FNs politiska högnivåforum HLPF 2019

Uppföljande brev Strandhäll 28 mars 2019

Följ oss på Facebook och Twitter

Trevlig sommar önskar vi på Funktionsrätt Sverige!Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.sese

0708854265