Snart är det dags att för andra gången dela ut det nyinstiftade Pro Lingua-priset. Det delas ut på Bokmässan torsdagen 25 september kl 15.05 på Forskartorget. Priset ska främja spridningen av excellent svensk humanistisk forskning i utlandet, genom att ett ge ett antal forskare upp till en kvarts miljon kronor för att översätta ett verk.

- Inom humaniora och samhällsvetenskap är språket själva verktyget i forskningen. Då är det ofta självklart att skriva på sitt modersmål. Pro Lingua ska hjälpa svensk forskning att nå utanför landets gränser, säger Eva Haettner Aurelius, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och ledamot i STINT.

Riksbankens Jubileumsfond och STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) går härmed aktivt in i debatten om språkval i svensk humanvetenskaplig forskning. Genom att ekonomiskt möjliggöra för svenska forskare att använda sig av kvalificerade översättare och prestigefyllda förlag, förenas två viktiga krav. Forskarna kan skriva på sitt modersmål för att nå den höga kvalitet som krävs för att hävda sig i internationell konkurrens - man blir helt enkelt inte lika klok om man inte behärskar språket till fullo. Samtidigt kan verket publiceras på ett annat större språk för att läsas av det internationella forskarsamhället.

Genom Pro Lingua hoppas RJ och STINT kunna hjälpa svensk forskning att spridas internationellt. I år går priset till två verk. Vilka de är avslöjas vid en priscermoni klockan 15.05 den 25 september på Bokmässan i Göteborg. Böckerna har skrivits på svenska och hör till de allra bästa inom svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning de senaste tio åren.

- Pro Lingua-priset är ett kraftfullt inlägg i diskussionen om valet mellan svenska och engelska på svenska universitet, säger Olle Josephson, som delar ut priset. Inte antingen eller, utan både och! Tänk om alla forskningspolitiker var så insiktsfulla!

För mer information kontakta Maria Wikse, Riksbankens Jubileumsfond, 08-506 264 10, eller Mattias Löwhagen, 09 671 19 92Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435