Ikon

Den 5 mars 2019 under Ubmejen biejvieh/Samiska veckan i Ubmeje/Umeå lanserar Samiskt språkcentrum en ny version av Sametingets digitala ordbok. Den finns både som mobilapp och webbordbok. Den digitala ordboken får helt nya funktioner samtidigt som den utökas med Mikael Svonnis nordsamiska ordbok.

När? Tisdagen den 5 mars 2019, kl 11.00-12.00

Var? Västerbottens museum, Ubmeje/Umeå

Den nya webbordboken/appen är en vidareutveckling av ordboken som har funnits på Sametingets hemsida i över tio år, och som mobilapp i ca fem år. Utvecklingsarbetet har varit inriktat på att utnyttja möjligheterna med den digitala tekniken för att göra det enkelt för användaren att dra nytta av ordlistornas alla språk.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda även en nordsamisk ordlista. Det är efterlängtat! Nu kan fler ha glädje och nytta av ordboksappen, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

De nya funktionerna gör det lättare att lära sig och komma ihåg de ord man slagit upp. Det blir möjligt att skapa egna ordlistor vilket kan vara användbart för språkanvändare och lärare som vill skapa gloslistor, temaordlistor eller liknande till sina elever. 

- Vi tar ordboksappen till nästa nivå med möjligheter att sortera ord i egna listor och dela dessa med andra. Det är ett nytt sätt att tänka vad gäller ordböcker, säger Anders Östergren Njajta, språkkonsulent på Samiskt språkcentrum.

Appen är den enda ordboksappen som innehåller flera samiska språk med översättningar till och från svenska. Användaren kan också själv välja vilket språk informationen i själva appen ska vara på. Appen fungerar även offline och är gratis att ladda ner.

Med bättre tillgänglighet ges fler samer större möjligheter att lära sig och utveckla sitt samiska språk, vilket ingår i Sametingets mål för det samiska språkarbetet. Lanseringen sker under FN:s internationella år för urfolksspråk, IYIL2019.

Buerie båeteme/Buerestbåhtieme/Buorisboahtem/Buresboahtin/Välkommen!

Läs mer: 

Om ordboken: www.ordbok.sametinget.se
Om FNs internationella år för urfolksspråk: www.en.iyil2019.org 

Kontakt:

Anders Östergren Njajta, språkkonsulent vid Samiskt språkcentrum
070-5984009, anders.ostergren@sametinget.se

Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd
070-349 29 68, larsmiguel.utsi@sametinget.se


Samiskt språkcentrum

Språkcentrum är en del av Sametinget som ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums arbete ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.


Ämnen

Utbildning

Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12