Nu är projektkontoret som arbetar med det nya sjukhuset i Växjö igång och mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.

– Vi håller bland annat på att ta fram en resursförsörjningsplan som beskriver vilka kompetenser som behövs i projektets olika faser. Samtidigt har vi inlett arbetet med detaljplanen, där vi kartlägger grundförutsättningarna för byggnation, trafik och infrastruktur, säger projektchef Stefan Lundin.

Läs hela pressmeddelandet.


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt