Storstockholms brandförsvar har nu tecknat nya lokala kollektivavtal med samtliga arbetstagarorganisationer; Kommunal, Vision och BRF. De lokala tilläggsavtalen innebär bland annat högre ersättningar för deltidsanställda brandmän och mer tid för övning och fysisk träning.

Avtalen är tillägg till det centrala arbetstidsavtal som tecknades mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer innan årsskiftet, och som ledde till missnöje och uppsägningar.

– Det är jättetråkigt när kompetenta brandmän säger upp sig. Vi har jobbat hårt med att hitta lösningar, och jag är mycket nöjd över att vi nu har funnit en lösning där alla parter är nöjda, säger Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

De nya avtalen innebär att:

  • Ersättningen för ansvarig förman höjs.
  • Extra ersättning utgår till förman som tar på sig stationsansvar.
  • Medarbetarna erbjuds möjlighet att arbeta med förebyggande brandskyddsinformation inom Vaxholms kommun.

Efter överläggning med arbetstagarorganisationerna har Storstockholms brandförsvar också beslutat att höja ersättningsnivån på studiepremier.

Man har därutöver beslutat om att erbjuda medarbetarna möjlighet till ökat antal fystimmar per vecka samt utökad övningstid (enligt ett så kallat ensidigt arbetsgivarbeslut).

  • 4 h fys/vecka (istället för 2h/vecka)
  • fria fyskläder (precis som för heltidsbrandmännen)
  • Ökad övningstid 

Möjligheten att öva, träna och hålla sig i form är viktig eftersom yrket ställer krav på att man kan agera snabbt och rädda liv i en nödsituation, även då man bär tung utrustning.

– Det centrala avtalet innebär sänkt ersättning för våra deltidsanställda medarbetare. Genom de här lokala tilläggen och besluten har vi funnit en lösning där alla parter är nöjda. Det är viktigt för tryggheten i Vaxholm och Österåker, säger Svante Borg.

Avtalen gäller retroaktivt från 1 maj.

 

Vid frågor kontakta

Björn Westerdahl, kommunikatör 070-764 87 84


 


Storstockholms brandförsvar - vi skapar trygghet.

Vi svarar för räddningstjänsten i Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.Kontakt


Björn Westerdahl

Tillförordnad kommunikationschef

bjorn.westerdahl@ssbf.brand.se

08-4548700

070-764 87 84

Räddningscentral Mitt

Pressfrågor pågående insatser

registrator@ssbf.brand.se

08 - 454 83 74