Nu släpper Verbum den sjätte boken i serien Luthersk teologi och etik. I Lagen, synden och väckelsen visar Cecilia Wejryd hur 1800-talssamhället utmanade kristen tro och kyrka samtidigt som det öppnade upp för nya arenor för trosutövning.

Är den kristna människan en syndare? Vilken roll har lagen i den kristna människans liv? I Lagen, synden och väckelsen diskuterar Cecilia Wejryd den här typen av frågor. Frågor som skapade konflikt när väckelser bröt fram i det svenska 1800-talet, där kyrka och samhälle var präglade av en luthersk kristendomstolkning. Också idag väcker frågor om människosyn, skuld och ansvar starka reaktioner.

I boken analyseras åtta 1800-talsväckelseledares uppfattning om den kristna människans behov av Guds lag. Alla åtta väckelseledarna beskrev vägen till salighet som en mer effektiv process än den samtida Svenska kyrkan.

Cecilia Wejryd är docent och lektor i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har tidigare publicerat Läsarna som brände böcker (2002) samt Svenska kyrkans syföreningar1844–2003 (2005) och är en av de tre författarna till Kyrka i Sverige – introduktion till svensk kyrkohistoria (2012).

Författare: Cecilia Wejryd
Omslag: Benjamin Åkerlund
Grafisk form: Magnus Åkerlund
ISBN: 978-91-526-3603-9
Utgivning: 19 juni 2017
Pris: Från 319 kr/st

Titigare titlar i forskningsprojektet Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle:Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28