Marcus Olsson och Albin Berg, Mönsterås kommun. Fotograf/Källa: Lena Eckerberg

Mönsterås kommun har börjat jobba aktivt med värdeskapande fastighetsförvaltning. Tack vare stöttning från Energikontor Sydost har kommunen utvecklat sina rutiner, fått bättre översyn av fastigheterna, samt skaffat ett nytt automatiserat energiuppföljningssystem som har satt fart på energieffektiviseringsarbetet.

Mönsterås kommun har börjat arbeta aktivt med värdeskapande fastighetsförvaltning. Det innebär att man satsar på förebyggande underhåll för att undvika framtida problem i fastigheterna, som tex mögel (mikrobakteriell påväxt). Detta arbete har utvecklats via kommunens medverkan i ett internationellt projekt tillsammans med Energikontor Sydost. 

”För oss på Mönsterås kommun har samarbetet och de återkommande mötena med Energikontor Sydost gjort så att vi fått bättre fart och struktur och fart på vårt energieffektiviseringsarbete. De utbildningsinsatserna som ingått i projektet gör nu att ekonomisidan tänker på ett annat sätt och hanterar förutsättningarna för investeringarna mer långsiktigt annorlunda. Det strategiska energieffektiviseringsarbetet har nu fått utrymme i budgeten. Vårt nästa steg är nu att ta fram en lokalförsörjningsplan så vi effektivare utnyttjar befintliga lokaler på ett bättre sätt." säger Marcus Olsson, fastighetschef på Mönsterås kommun. 

Förutom att det interna arbetet förändrats, med förbättrade rutiner och en helt genomgående översyn av fastigheterna, så har Mönsterås kommun tagit fram en ny funktion som drifttekniker för de egna fastigheterna. Första uppgiften för Albin Berg, drifttekniker i Mönsterås kommun, var att förbereda kommunen för det nya automatiserade energiuppföljningssystemet som sparar tid, ger bättre förutsättningar och överblick över drift- och energistatistiken.  

”Nu kommer vi ha en betydligt bättre kontroll på fastigheterna och goda förutsättningar för att minska problemen och underhållskostnaderna i våra fastigheter.” säger Albin Berg. 

Projektet, som kallas ACT NOW, handlar om att stötta kommuner för en energieffektiv fastighetsförvaltning. Energikontor Sydost har jobbat med projektet i tre år.

“Vi arbetar för att stärka våra medlemmar med utvecklingen och användningen av en effektivare uppföljning, insamling av energidata och övervakning av energiprestanda. Det handlar även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.”  säger Johan Milton, projektledare på Energikontor Sydost. “Det är roligt att se att vårt arbete ger resultat.” 

ACT NOW är ett samarbetsprojekt som finansieras av Interreg Östersjöprogrammet och stöttas av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

För mer information, kontakta
Lena Eckerberg                                                                    
0734–408275, lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Johan Milton
0708-105800 johan.milton@energikontorsydost.se

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56