Verbums nya konfirmandmaterial

Konfirmation handlar om att känna igen sitt eget liv i kyrkans tro. I det arbetet spelar Bibeln en viktig roll. Bibeln, konfirmand levandegör bibelns berättelser med utgångspunkt i konfirmandens livsfrågor. Till Bibeln finns en matchande psalmbok, anteckningsbok och gummiband - och i höst kommer även en handledning.

- Den här bibeln har ett helt nytt formspråk som hjälper till att närma sig berättelserna. Konfirmandboken hjälper till att koppla ihop livet med bibeln, genom texter och bibelreferenser – och är en bra utgångspunkt för samtal med konfirmanderna, säger Jonas Eek konfirmandpräst och författare till konfirmandboken.

Konfirmandboken, Livet i Bibeln i livet, finns i bibelns bakre del och är uppbyggd kring teman såsom Gud, Jag, Dop och Kärlek. Varje temauppslag utgår ifrån ett påstående och avslutas med en tanke eller fråga. Texten har en mängd bibelreferenser som kopplar samman temat med bibelns texter.

Alla bibelböcker inleds dessutom med en illustration - och ett antal frågor som hjälper läsaren att sätta bibelberättelserna i sitt sammanhang. Bibeln, konfirmand innehåller även Bibel 2000, noter, parallellhänvisningar och en uppslagsdel. Illustrationer är gjorda av Moa Schulman.

Till Bibeln, konfirmand finns den matchande Psalmboken, konfirmand, Anteckningsbok, konfirmand med kyrkogångsbok, Trosbekännelse och Vår Fader samt ett gummiband för att hålla ordning på anteckningsboken och lösa papper. I höst kommer även en handledning till hjälp för prästen eller pedagogen.

 

”Syftet med Verbums nya bibelutgåva är att på nytt slå den svindlande bron från Bibelns tid till konfirmandernas värld idag. Inledningarna till bibelböckerna och den avslutande texten Livet i Bibeln i livet sammanfattar bibeltexternas budskap, väcker läsarnas intresse och ger dem redskap som hjälper dem att bättre förstå texternas relevans idag.”

Jesper Svartvik, präst, författare, forskare och för närvarande stiftsteolog i Karlstads stift med inriktning mot bibelvetenskap och religionsmöten.

Mer information om alla produkter finns på verbum.se/bibelnkonfirmand

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler.

Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten.

Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28