Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och sedan en tid också ett av Europas mest mångreligiösa länder. Det ställer samhället inför både svåra utmaningar och nya möjligheter. För att bidra till att utmaningar omvandlas till möjligheter satsar Södertörns högskola på ett nytt forskningsinstitut, IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet.

– Sedan 1800-talet har politiska och sociala förändringar medfört att Sverige utvecklats ett av världens mest sekulariserade länder. Nästan ingen annanstans menar så få att religion spelar roll i deras liv. Men samtidigt har de senaste decenniernas demografiska förändringar också medfört att Sverige nu också kan beskrivas som ett av Europas mest mångreligiösa länder, säger Simon Sorgenfrei, föreståndare på IMS och docent i religionsvetenskap.

– Det kanske kan upplevas som en paradox, fortsätter han, men samma historiska processer har också utvecklat Sverige till en av världens starkaste demokratier och som stark sekulär demokrati kan Sverige klara av att härbärgera denna religiösa mångfald.

Utmaningar och möjligheter

Med denna utveckling följer både utmaningar och möjligheter. Och ökade krav på kunskap. För att möta upp mot dessa nya förutsättningar satsar Södertörns högskola på ett nytt forskningsinstitut IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet. I samband med att IMS nu lanseras släpps också två rapporter som tar fasta på de utmaningar och kunskapsbehov aktiva inom polisen, skolan, vården och offentlig förvaltning vittnar om. Allt oftare stöter poliser, lärare och sjukvårdspersonal på nya situationer och frågor som rör religion

Rapporterna visar också att man inom flera sektorer också lärt sig hur religiösa aktörer kan vara viktiga samverkansparter. Under den pågående pandemin har myndigheter till exempel samarbetat med olika trosförsamlingar för att nå ut med information till grupper de annars har svårt att nå. Ett annat exempel är när islamfientliga aktörer sensommaren 2020 brände Koranen i Malmö, något som skapade våldsamma protester. Samtidigt uppstod ett nära samarbete mellan muslimska församlingsledare och polisen för att lugna ner situationen.

–  Det är bara ett exempel på den komplexitet dessa frågor rymmer. Men genom utökad kunskap finns en möjlighet att vända sådana utmaningar till möjligheter. Här kan vi forskare göra stora insatser, säger David Thurfjell, forskningsansvarig på IMS och professor i religionsvetenskap.

Samtal om vår tids stora frågor

Södertörns högskola har som ambition att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.

– Sekularitet och mångreligiositet är komplexa frågor som rör hela vårt samhälle och där det finns djupa kunskaper inom högskolan. Här kan vi bidra med kunskap och expertis för att i förlängningen underlätta för och stötta dem som ofta ställs inför dessa frågor. Jag är väldigt glad över att vi kan göra det och stärka detta ytterligare med ett forskningscentrum, säger Gustav Amberg rektor för Södertörns högskola.

Mer information

Är du intresserad av att veta mer om IMS, kontakta gärna oss: 
David Thurfjell: david.thurfjell@sh.se, 08-608 46 33
Simon Sorgenfrei: simon.sorgenfrei@sh.se, 070-763 23 41
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876