I dag, måndag, öppnar Migrationsverkets nya förvar i Ljungbyhed med plats för 44 förvarstagna. Migrationsverket har anställt ett 60-tal nya medarbetare för att bemanna förvaret.

 

Förvaret blir Migrationsverkets sjätte förvar och det andra i region Syd. Totalt har det en kapacitet att ta emot 44 försvarstagna fördelat på två avdelningar.

– Anläggningen är solitt och säkert byggd med ett rejält skalskydd utåt. Men på insidan är det så öppet som möjligt, förklarar Anna Nilsson, sektionschef.

Personalen vid förvaret i Ljungbyhed kommer att ha ett tätt samarbete med förvaret i Åstorp som ligger cirka 25 kilometer väster om Ljungbyhed.

– Det finns flera fördelar med att ha anläggningarna nära varandra. Bland annat kan vi dra nytta av all kunskap och kompetens i Åstorp. Vi kommer även att kunna dra vissa stordriftsfördelar när det gäller resurser som exempelvis transportverksamheten, säger Anna Nilsson.

Varför har Migrationsverket valt att etablera två förvar i region Syd?

– Det har att göra med att vi gjorde bedömningen att det gick att ställa om lokalen i Ljungbyhed relativt snabbt. Trycket på förvarsplatser är fortsatt mycket högt i landet, inte minst i region Syd, säger Anna Nilsson.

Verket har tidigare använt anläggningen i Ljungbyhed som ankomstboende för asylsökande, men byggnaden har från början tjänat som brandstation åt flygvapnet.

Förvarsverksamheten är utpekad som en prioriterad verksamhet av regeringen. I vårbudgeten tilldelades verket 100 miljoner kronor som öronmärkts till att möjliggöra fler förvarsplatser. I och med öppnandet av förvaret i Ljungbyhed kan Migrationsverket nu tillhandahålla 461 förvarsplatser.

Beslut om att ta en person i förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol. Förvarsbeslut används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig för att kunna genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Läs mer om förvarsverksamheten.


Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.