I ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin föreslår Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson regeringen att utforma en lönesatsning på de skickligaste skolledarna. Attraktiva skolledarlöner är en investering med relativt liten påverkan på budget men med stor betydelse för kvalitet och kontinuitet, säger Matz Nilsson.

Svensk skola står inför omfattande utmaningar. För att klara dessa krävs ett ledarskap som präglas av mod och hög kompetens. I ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin föreslår Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson regeringen att utforma en lönesatsning som har fullt fokus på skolledarprofessionen.

- Vi står inför en ledarkris i svensk skola när en hög andel av skolledarkåren går i pension de närmaste åren eller väljer att lämna yrket av andra skäl. Skolledaruppdraget måste vara tillräckligt attraktivt så att dessa erfarna ledare kanske kan lockas att stanna kvar eller ersättas av nya ambitiösa ledarförmågor, säger Matz Nilsson.

Sveriges skolledare är beredda att göra sitt yttersta för att klara mottagandet av de många nya eleverna och samtidigt vända skolans resultatutveckling. Skickliga skolledare, som är bra chefer, är också en förutsättning för att fler ungdomar ska välja att studera till lärare.

- Vi föreslår att regeringen utformar en satsning på höjda löner för skolledare. Ledarskapets betydelse för resultatet i förskola och skola är väl belagt i forskning. Utan skickliga ledare kommer de stora satsningarna på läraryrket inte att falla så väl ut som önskat.

Sveriges Skolledarförbund föreslår att regeringen avsätter 300 miljoner kronor för en lönesatsning på de skickligaste skolledarna.

- Attraktiva skolledarlöner är en investering med relativt liten påverkan på budget men med stor betydelse för kvalitet och kontinuitet. Det saknas ekonomiska argument för att inte investera i skolledarlöner, säger Matz Nilsson.

För mer info kontakta Matz Nilsson på 0703-32 53 99.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207