Beslutet att ingå ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, klubbas igenom under utbildningsnämndens sammanträde torsdagen den 31 januari, 2019. Samarbetet mellan Stockholms stad och Berättarministeriet löper över tre år och innebär en långsiktig finansiering och gemensamt definierade riktade insatser.

”Berättarministeriet är en riktad demokratisk insats för att motverka effekterna av socioekonomisk segregation på barns skolgång. Vi verkar som ett stöd för lärarna och ser det nya avtalet med Stockholms stad som ett välkommet mandat att fördjupa och utveckla det stödet. Vi möter dagligen lärare som hanterar konsekvenserna av en starkt segregerad skola, och ser det tydliga behovet av progressiva och konstruktiva krafter som behövs för att vända utvecklingen. Skolan är en av de viktigaste samhällsinstitutionerna och vi välkomnar de tydliga kraven som staden ställer och det utvecklade uppdraget som förtroendet från staden för med sig”, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

Stiftelsen Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som driver utbildningscenter i socioekonomiskt utsatta områden. Genom det nya avtalet inleds en mer strategisk och långsiktig samverkan där skolförvaltningen och kulturförvaltningen delfinansierar verksamheten i utbildningscentren i Husby och Hagsätra i tre år framåt, istället för årliga stöd. Berättarministeriets skolprogram kommer fortsatt att erbjudas till kommunala grundskolor i upptagningsområdena, i huvudsak skolor i Rinkeby-Kista, samt Enskede-Årsta-Vantör med omnejd.

”Tyvärr är det inte alla barn som får med sig läsvanor hemifrån. Det är viktigt att det finns fler aktörer än skolan som arbetar för att väcka barns läs- och skrivlust. Språket är centralt för barns kunskapsutveckling. Jag är glad att Stockholms stad är Berättarministeriets huvudpartner”, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholm.


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14