Ekomatcentrum har antagit ett nytt mål för ekologisk mat: 50 % ekologiskt i offentlig sektor år 2020. Målet är i samklang med mål som andra ledande miljöorganisationer har tagit för offentlig sektor.

Ekomatcentrum har antagit ett nytt mål för ekologisk mat: 50 % ekologiskt i offentlig sektor år 2020. Målet är i samklang med mål som andra ledande miljöorganisationer har tagit för offentlig sektor.

Ekomatcentrum, som är pådrivande i hållbar utveckling i matfrågor i restauranger, skolor, förskolor äldreomsorg och sjukhus, har arbetat med kommuner och landsting för att hjälpa dem att nå det förra målet som var 25 % ekologiskt. Det målet nåddes 2014 då genomsnittet i Sveriges kommuner och landsting var 27 %.Ekomatcentrum rankar årligen kommuner och landsting i Ekomatsligan och uppmärksammar de bästa i en prisceremoni

-Det är fullt möjligt att nå målet 50 % ekologiskt år 2020. Flera kommuner serverar mer än så redan idag, säger Eva Fröman, verksamhetsledare på Ekomatcentrum.

Bakom #ModUpp2020 står Svanen, Bra Miljöval, TCO Development, Fairtrade, KRAV och MSC. Uppmaningen till offentlig sektor är att 50 % av det som köps in ska vara märkt med en tredjepartscertifiering till år 2020.EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30