Dalslands folkhögskola, Färgelanda kommun samt ett antal privata och ideella aktörer har tillsammans fått medel för att starta ett projekt kring platsutveckling. Målet är att utveckla Färgelanda centrum till en attraktiv mötesplats.

Platsutvecklingsprojektet är ett av sex stycken som beviljats runt om i Västra Götaland och de kommer delvis att ingå i en gemensam process.

– Man vill hitta nya metoder för platsutveckling, så det finns möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Sedan blir naturligtvis processen på varje enskild ort unik, eftersom behoven varierar, säger Charlotte Day, biträdande rektor på Dalslands folkhögskola i Färgelanda.

Invånarna kommer att vara med och påverka

Folkhögskolan kommer att anställa en projektledare på deltid, som tillsammans med invånarna i kommunen ska göra Färgelanda centrum till en naturlig mötesplats, både för personer som bor i Färgelanda och för dem som besöker orten.

– Att kommunens invånare har möjlighet att påverka en fråga som i allra högsta grad berör dem är självklart jätteviktigt, säger Charlotte Day. Eftersom folkhögskolan ligger i anslutning till centrum ser vi det som naturligt att vara med och engagera oss i arbetet.

Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär för projektet, som beräknas starta i maj och pågår under arton månader.

Aktörer som deltar i projektet:
Dalslands folkhögskola, Färgelanda kommun, Dalslands Sparbank, Valbohem, Studieförbundet Vuxenskolan, Södra Valbo Hembygdsförening och Coompanion.  

 

Presskontakt:
Charlotte Day
Dalslands folkhögskola
​070-5261466


Dalslands folkhögskola finns i Färgelanda och Trollhättan. Huvudman är Västra Götalandsregionen, som också förvaltar fem andra folkhögskolor. Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40