Fotograf/Källa: Migrationsverket

Säkerhetssituationen i Afghanistan fortsätter att vara allvarlig, men konfliktläget skiljer sig liksom tidigare mellan de olika provinserna. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om säkerhetssituationen i landet.

- Förändringarna är små jämfört med det rättsliga ställningstagande som har gällt sedan augusti 2017, men flera händelser och rapporter har lett till ett behov att justera bedömningen, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

I provinsen Nangarhar, i östra delen av landet, bedöms säkerheten nu ha försämrats så att alla och envar riskerar att drabbas av våldet vilket innebär att Migrationsverket anser att ingen bör utvisas dit.

I likhet med det tidigare rättsliga ställningstagandet kvarstår samma bedömning för provinsen Helmand, i södra delen av landet. Nangarhar och Helmand är de två provinser som vid halvårsskiftet 2018 hade flest antal registrerade civila offer per tusen invånare samtidigt som upprorsgrupper utövar stark kontroll och har stort inflytande. 

Situationen i provinsen Uruzgan, i centrala Afghanistan, anses ha förbättrats något. I det tidigare rättsliga ställningstagandet gjordes bedömningen att våldet riskerar att drabba alla och envar. Men mot bakgrund av en markant nedgång av antalet civila offer och internflyktingar under 2018 bedömer Migrationsverket att den inre väpnade konflikten där inte längre riskerar att drabba alla och envar.

- Vi anser alltså att det kan bli aktuellt att återvända till Uruzgan för vissa grupper. Men även om situationen i provinsen inte är lika allvarlig som tidigare är konfliktintensiteten fortsatt hög. Det behöver vi ta hänsyn till i bedömningen av om den sökande kan återvända dit, säger Fredrik Beijer.

Konfliktintensiteten är också hög i provinsen Ghazni. Migrationsverket bedömer dock att det även mot bakgrund av de senaste händelserna är för tidigt att dra slutsatsen att där råder en situation där alla och envar riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det råder dock fortsatt inre väpnad konflikt i provinsen och konfliktintensiteten är hög, vilket måste beaktas i de enskilda ärendena.

Säkerhetsläget i de olika provinserna kan förändras snabbt och Migrationsverket bevakar utvecklingen kontinuerligt. Därför kan nya bedömningar av enskilda områden, exempelvis i form av rättsliga kommentarer, komma att aktualiseras.

Fakta

Vid utgången av vecka 3, i januari 2019, hade Migrationsverket strax över 1000 asylärenden som väntade på prövning, där den sökande är afghansk medborgare. Av dessa är knappt 50 ensamkommande barn. Över 7500 överklagade asylärenden som rör afghanska medborgare prövas just nu i någon av landets fem migrationsdomstolar. Mellan åren 2015 och 2018 har strax över 40 000 afghanska medborgare sökt asyl i Sverige.

Läs det rättsliga ställningstagandet och hör Migrationsverkets rättschef svara på de vanligaste frågorna


Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.