Syrien Fotograf/Källa: Migrationsverket

Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld.

 

Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om syddsbehov för personer från Syrien.

- Trots att vi ser en minskad konfliktnivå i vissa provinser kommer många syrier även i fortsättningen beviljas asyl i Sverige på grund av den osäkra situationen i landet, säger Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket.

I sex provinser kvarstår den konfliktnivå som innebär att alla och envar som vistas där riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det gäller bland andra provinserna Aleppo, Idlib och Raqqa. Ingen som har hemvist där kommer att utvisas dit.

Bedömningen av säkerhetsläget i övriga delar av Syrien, utom i provinsen Tartous i västra delen av landet, är att det råder inre väpnad konflikt, men inte på sådan nivå att våldet är urskillningslöst.

Tidigare bedömde Migrationsverket att situationen där var så allvarlig att alla och envar riskerade att drabbas av våldet, men nu görs alltså en annan bedömning. Säkerhetsläget varierar dock mycket inom och mellan dessa provinser.

I Tartous råder andra svåra motsättningar på så sätt att där just nu inte finns väpnade grupper.

Sedan 2012 har syrier utgjort den största gruppen asylsökande i Sverige och sedan konfliktens början, 2011, har över 115 000 också beviljats asyl.

För närvarande väntar runt 1300 syrier på beslut i sitt asylärende från Migrationsverket.

Betydligt fler, 26 500 kommer under de närmsta tre åren behöva ansöka om att förlänga sina tillfälliga uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

– De påverkas inte av det nya rättsliga ställningstagandet, utan det gör enbart nya asylsökande. De som redan är här i Sverige och som har fått skyddsstatus som flykting eller alternativt skyddsbehövande behåller den statusen. De behöver inte ange nya asylskäl när de ansöker om förlängt uppehållstillstånd, om skälen är desamma som tidigare, säger Fredrik Beijer.

– Det beror på att en person som har fått en skyddsstatus behåller den. Bara vid en långvarig och större förändring av säkerhetsläget kan det bli aktuellt att återkalla skyddsstatusen, och en sådan ser vi inte i nuläget, tillägger Fredrik Beijer.

Läs mer : Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien


Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.