Efter sista anmälningsdag till vårens högskoleutbildningar har drygt 209 000 personer ansökt till en kurs eller ett program, enligt statistik från Verket för högskoleservice (VHS). Det är en ny toppnotering och en ökning av antalet sökande till landets lärosäten med 3,4 procent.

Till Södertörns högskola har totalt 10715 personer sökt en kurs eller ett program med start till våren. Det är rekord av antalet sökande inför en vårtermin och en ökning med 9 procent jämfört med vårterminen 2012, då antalet sökande var 9 823 personer.  Antalet personer som ansökt till en utbildning i första hand har ökat med 2 procent enligt siffror från VHS.

Södertörns högskolas erfarenhetsbaserade förskollärarutbildning är det program som fått flest förstahandssökande till våren. De program som lockar flest sökande totalt är två populära journalistikprogram, Journalistik med samhällsstudier och Journalistik och multimedia.

Mest sökta program och kurser vid Södertörns högskola

De program som har flest antal förstahandssökande är

  • Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad, 321 förstahandssökande och 495 sökande totalt,

  • Journalistik och multimedia, 297 förstahandssökande och 968 sökande totalt,

  • Journalistik med samhällsstudier med sju olika inriktningar, 201 förstahandssökande och 2246 sökande totalt (då en sökande kan söka flera inriktningar består totalsiffran inte av unika individer),

  • Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 103 förstahandssökande och 389 sökande totalt. 

De fristående kurser som har flest antal förstahandssökande är

  • Att skriva för webben och interaktiva medier, 127 förstahandssökande och 787 sökande totalt,

  • Medieteknik A, 121 förstahandssökande och 392 sökande totalt,

  • Kreativt skrivande A, 109 förstahandssökande och 510 sökande totalt.

På Södertörns högskola studerar idag över 13 000 studenter på cirka 60 program och 250 fristående kurser.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453