Daniel Helldén Fotograf/Källa: Philip Lantz

Idag under vintercyklingens dag kan trafikborgarrådet presentera preliminära siffror från ett urval av Stockholms stads mätstationer för cykling vilka visar på en tydlig ökning för vintercyklingen. Antalet vintercyklister ser ut att ha ökat stadigt för varje säsong under de senaste åren.

Ett urval av åtta av stadens mätstationer har studerats och bara där är flödet denna vinter över 100 000 cykelpassager fler än säsongen innan. Antalet vintercyklister november – januari är 70 procent högre än för fyra år sedan och har ökat varje säsong sedan 2016/2017. Urvalet av stationer omfattar både innerstad, närförort och ytterstad i Stockholms stad.

 – Det är positivt att fler väljer cykeln även under vintern. För den enskilda individen bidrar det till bättre hälsa, för kollektivtrafikresenärerna bidrar det till mindre trängsel och för samhället minskar det klimatpåverkan när fler väljer cykeln, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP)

Jämfört med säsongen 2016/2017 innebär detta en ökning av antalet vintercyklister med 70,6 procent. Jämfört med säsongen 2017/2018 innebär det en ökning med 30,9 procent. Jämfört med förra säsongen, 2018/2019, innebär detta en ökning med 15,6 procent. Jämför man januarimånad är siffrorna 2020 ett rekord med råge jämfört med tidigare år, ungefär det dubbla flödet jämfört med tidigare år.

 – Investeringar i bättre cykelinfrastruktur har gjort det enklare att välja cykeln. Jag tror också att stockholmarnas vilja att bidra i klimatomställningen påverkar. Samtidigt är det uppenbart att den milda vintern inte minst just denna säsong haft stor betydelse för att fler valt att cykla även på vintern, säger Daniel Helldén (MP).

Klimatförändringarna bedöms av meteorologer vara en bidragande orsak till den milda vintern. På flera platser i landet ligger temperaturen tio grader över det normala för årstiden. [1]

 – Förändrat klimat har omfattande negativa konsekvenser för människan och miljön, men de milda vintrarna bidrar till att göra det enklare för människor att själva välja cykeln istället för bil eller kollektivtrafik på vintern. Detta ställer i sin tur på att vi fortsätter investera i förbättrad cykelinfrastruktur och bättre underhåll, när allt fler använder stadens cykelbanor under en större del av året säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

 

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Ämnen

Transport

Platser

Stockholm

Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02