Naturvårdsverket och länsstyrelserna bygger upp ett system av specialister som ska hejda spridningen av invasiva arter.

Läs mer

Kontakt:

Anna Sandström, jurist, 010-698 12 57,  anna.sandstrom@naturvardsverket.se  

Henrik Lange, handläggare, 010-698 15 60, henrik.lange@naturvardsverket.se 

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63