Migrationsverket och Ambea har skrivit en gemensam avsiktsförklaring om 2 000 praktikplatser för asylsökande under två år. De nya praktikplatserna är ett resultat av arbetet med att skapa en meningsfull väntan för asylsökande.

Nu har den första avsiktsförklaringen om praktikplatser tecknats med vård– och omsorgsföretaget Ambea. Samarbetet innebär att bolagets dotterbolag Vardaga och Nytida ska erbjuda 1 000 praktikplatser per år under en period av två år.

– Vi vill göra det möjligt för asylsökande att bidra och göra något meningsfullt i väntan på sina beslut. Vi ser ett stort intresse från företag och organisationer i olika branscher och vi kommer att kunna presentera fler samarbeten inom kort, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket.

Praktikplatser är en del av den handlingsplan för organiserad sysselsättning för asylsökande som Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson beslutade om förra året.

Förutom praktikplatser ingår självhushåll, undervisning i svenska, information om det svenska samhället, och platser där asylsökande kan möta samhället i handlingsplanen.

Bakgrund inom vården
De personer som är aktuella för praktik i samarbetet med Ambea är i första hand personer med en bakgrund inom vården eller annan relevant erfarenhet.

Vardaga och Nytida driver redan idag ett mindre projekt med praktik för asylsökande. Sedan i januari i år har ett 30-tal personer fått möjligheten att praktisera inom verksamheten. Sju personer har hittills erbjudits anställning efter genomförd praktik.

– Vi har bara positiva erfarenheter och det är därför som vi nu väljer att kraftigt öka antalet praktikplatser. Förhoppningen är att praktiken ska väcka intresse för ett arbete inom vård –och omsorgssektorn. Branschen kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare under de kommande åren, säger Fredrik Gren, VD för Ambea.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.