Nya avfallssymboler ska göra det lättare att göra rätt Fotograf/Källa: Avfall Sverige

Nu inför Kretslopp Sydost ett nytt skyltsystem med nordisk standard för avfallssortering på samtliga återvinningscentraler i sina medlemskommuner. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Skyltsystemet är framtaget av Avfall Sverige och målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Kretslopp Sydost har inlett ett projekt sedan en tid tillbaka kring implementering av det nya skyltsystemet på samtliga återvinningscentraler med preliminärt startdatum för produktion och implementering på första återvinningscentralen 1 november.

Det nya utseendet på skyltarna har tydliga symboler som kombineras med enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Rött signalerar exempelvis farligt avfall, orange är elavfall, mörkgrönt vägleder trädgårdsavfallet rätt, och lila betyder plastavfall. Experter på kommunikation, på avfallshantering och beteendevetenskap har rådfrågats och systemet har testats på allmänheten, allt för att det ska bli så enkelt och tydligt som möjligt.

- Att arbeta fram Kretslopp Sydosts nya gemensamma skyltkatalog har varit ett tillsammansprojekt där samtliga inblandade medarbetare visat på stort engagemang. Vi är övertygade om att det nya skyltsystemet kommer ge gott resultat både för kund, för oss som arbetar på Kretslopp Sydost och bidra till ökad återvinning, säger Madeleine Åkesson, kommunikationsansvarig på Kretslopp Sydost. 

Läs gärna mer om det nya nordiska skyltsystemet på Avfall Sveriges hemsida och via länkarna nedan.

Relaterade länkar:Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för att omhänderta hushållens avfall, informera om källsortering och verka för minskat avfall inom våra medlemskommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. Inom förbundet bor det ca 185 000 invånare. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos Kretslopp Sydost arbetar ca 90 medarbetare och vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och Kretslopp Sydost omsätter ca 205 Mkr årligen.


Kontakt


Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77