Producentstödet ersätts med Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat. Det är det sista stödet i den nya stödordningen för utveckling och produktion som lanserades januari 2018.

Stödet är ett kvalitetspremiestöd och har utformats under det senaste halvåret i samarbete med representanter från rådet för utveckling och produktion. 
 
Syftet med det nya stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar och genomslag. Stödet är ett utvecklingsstöd som kan sökas av, och fördelas till, huvudfunktionerna producent, regissör och manusförfattare (eller motsvarande huvudfunktion för dokumentärfilm). 

Stödsökaren ska ha arbetat med en stödgrundande film. I stödets riktlinjer finns de villkor som en film måste uppfylla för att anses vara stödgrundande. Om en film kvalificerar sig avgörs framför allt av deltagande på utvalda nationella och internationella festivaler, erhållna nomineringar eller priser. Se sökvillkoren i riktlinjerna nedan. 
 
Ansökningarna bedöms av en extern referensgrupp som leds av chefen för produktionsstödsenheten. En lista på de aktuella filmer som är stödgrundande, information om stödet och referensgruppen kommer att finnas på Filminstitutets webbplats senast 1 juli. Deadline för ansökan är 1 september 2019.
 
Handläggare för stödet är Annelie Juliusson.

Läs riktlinjerna 
 
Frågor:
Annelie Juliusson
annelie.juliusson@filminstitutet.se  

Magdalena Jangard
magdalena.jangard@filminstitutet.se

Kristina Colliander
kristina.colliander@filminstitutet.se

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Rebecka Ioannidis Lindberg

Kommunikationschef / Director of Communications and PR

rebecka.ioannidis.lindberg@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46(0)8 665 12 73

+46 (0)76 501 20 73

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34