Filminstitutet får i uppdrag av regeringen att stödja tillgången till barnfilm på de nationella minoritetsspråken. Filminstitutet disponerar högst 850 000 kronor som kommer används för att språkanpassa, främst genom dubbning, film riktad till barn. I uppdraget ingår också att verka för en bred spridning och användning av filmerna som språkanpassats.

De nationella minoritetsspråken romani chib, samiska och meänkieli prioriteras i uppdraget. I mån av medel omfattas även finska och jiddisch.

Medlen fördelas via en särskild utlysning av Stöd till ökad tillgänglighet inom distribution och visning. Stöd kan sökas av distributörer av barnfilm. Sista ansökningsdatum är 24 mars 2017.  I stödgivningen prioriteras filmer som kan finnas tillgängliga i så många visningsfönster som möjligt. Detta för att de språkanpassade filmerna ska få så stor spridning som möjligt i landet.


För mer information, kontakta

Tomas Johansson, handläggare Distribution och visning
Telefon: 08-665 11 35
E-post: tomas.johansson@filminstitutet.se

Läs mer

Riktlinjer för utlysningen


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34