Forskningsprojektet CIBAS vill sprida kunskap om omvärldsbevakning och ge verksamma inom området möjligheten lära av varandra. Inom ramen för projektet startar därför partnerföretagen M-Brain och Comintelli tillsammans med Södertörns högskola, som leder forskningsprojektet, ett nätverk för omvärldsbevakare, Svenska CI-nätverket.

Den 5 mars samlades experter som arbetar med omvärldsbevakning inom olika branscher vid ett seminarium med temat Competitive Intelligence in the age of social computing. Det välbesökta seminariet var ett första steg i att skapa ett nätverk för omvärldsbevakare i Sverige. Detta görs inom forskningsprojektet CIBAS som drivs från Södertörns högskola och där företagen M-Brain och Comintelli är partners.

– Vi som deltar i CIBAS-projektet vill gärna dela med oss av den kunskap som skapas inom ramarna för forskningsprojektet men också lära av andra. Därför startade vi Svenska CI-nätverket, säger Johan Hammarlund från M-Brain som är en av initiativtagarna till nätverket.

Lars Degerstedt och Helge Hüttenrauch, forskare i medieteknik vid Södertörns högskola, presenterade resultat från CIBAS-projektet om hur man kan förstå och utveckla omvärldsbevakningsprocesser som socialt nätverkande via tre perspektiv: individuellt beteende, social struktur och teknik. Ulrich Franke från FOI lyfte fram tekniska möjligheter och problematik vid analys av stora mängder omvärldsinformation för organisationer.

Det övergripande målet med nätverket är att det ska vara en arena för kunskapsutbyte och ge möjlighet att få kontakt med andra personer och organisationer i branschen. De som jobbar med omvärldsbevakning/CI i en mindre organisation får här möjlighet att utbyta erfarenheter. De som är mer erfarna får möjlighet att diskutera ny forskning och nya metoder och verktyg. Södertörns högskola är akademisk partner i nätverket och har därigenom möjlighet att komma i kontakt med och (i mån av tid) ge råd till intresserade organisationer.

– Seminariet har lett till ett antal förfrågningar kring liknande seminarium vilket är roligt, säger Lars Degerstedt, projektledare för CIBAS.

Han ser ett behov av en möteplats där medie- och kommunikationsspecialister, informatörer, affärsstrategiska analytiker, informationsvetare och webbansvariga gemensamt kan lära sig om nya metoder och verktyg för omvärldsbevakning.

Alla som jobbar med, eller forskar kring, omvärldsbevakning och närliggande discipliner är välkomna i nätverket. Sök upp Svenska CI-nätverket på LinkedIn eller se forskningsprojektets blogg.

Kontakt

För mer information kontakta Lars Degerstedt, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola: 070-495 49 04 eller lars.degerstedt@sh.se.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876