Blåmärken på konstiga ställen och historier som inte går ihop. Varje år upptäcker barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus ett hundratal barn som misstänks fara illa. Nu inför barnakuten ett nytt screening-verktyg för att enklare bekräfta personalens misstankar och hjälpa barnen.

Att ”fara illa” innefattar allt från omsorgssvikt, sexuellt utnyttjande och fysisk och psykisk misshandel. Det nya verktyget är tänkt att vara ett stöd för vårdpersonal i valet att gå vidare med utredningar av barnet, för att se om en orosanmälan behövs. Bakom projektet står Ida Horst och Linda Enggren, barnsjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som såg ett behov av ett mer strukturerat arbetssätt för att upptäcka barn som far illa.

– Som vårdpersonal är det en stor utmaning att identifiera barn och föräldrar i behov av hjälp. Magkänslan säger att något är fel, men det kan vara svårt att veta hur man ska gå vidare med den känslan, säger barnsjuksköterskan Ida Horst.

Screeningverktyget kallas SUBFI och består av ett flödesschema med sex frågor som medarbetare ställer sig själva när de undersöker barn med symptom som väcker misstanke. Arbetssättet har utvecklats under tre års tid vid Akutmottagningen barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har validerats och testats i omgångar. Våren 2019 gjordes en studie under 20 veckor där alla medarbetare på barnakuten testade verktyget. Resultaten visade att 97 procent av barnakutens medarbetare ansåg att verktyget underlättar för att upptäcka och hjälpa barn som far illa. Studien visade också att medarbetarna kände sig mycket tryggare i att gå vidare med sina misstankar, att de hade mer kunskap om barn som far illa och att de kände tilltro till sin förmåga att upptäcka barnen som behövde hjälp. Antalet orosanmälningar dubblerades – från fem i veckan till nästan tio.

– Men när nu arbetssättet har validerats och frågan har kommit upp på den dagliga agendan blir det lättare för oss att veta vad vi ska reagera på. Som sjuksköterska gör verktyget att man blir stärkt i sin roll, säger barnsjuksköterskan Malin Ekström, som också är verksamhetsutvecklare vid Medicin barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektkoordinator för SUBFI.

En nationell kartläggning från 2016 visar att 14 procent av barnen i Sverige bevittnar våld i hemmet. Elva procent blir utsatta för allvarlig fysisk misshandel och fem procent av barnen blir utsatta för fysisk misshandel vid upprepade tillfällen. Varje år skrivs 182 barn in i slutenvård efter våld eller övergrepp. I snitt dör sju barn varje år i följderna av våld eller övergrepp.

– Vi är glada att dela med oss. Vi vet att fem procent av Sveriges barn och ungdomar utsätts för upprepad fysisk misshandel. Enligt BRIS är det 20 procent. Alla vi som jobbar med barn vet hur viktig frågan är, säger Ida Horst.

Under hösten har verktyget presenterats på den nationella Triage-konferensen och arbetssättet har introducerats för medarbetare inom ambulanssjukvården i Göteborg. I Västra Götalandsregionen kan verktygets frågeformulär beställas från Regiontryckeriet.

Kontaktpersoner:

Anna-Pia Wentzel, vårdenhetschef Medicin barn, Drottning Silvias barnsjukhus

Malin Ekström, projektkoordinator SUBFI och barnsjuksköterska samt verksamhetsutvecklare Medicin barn, Drottning Silvias barnsjukhus

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 DSC 2733

 DSC 2767Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000