Läkare och lärare lägger halva sin arbetstid på administration, och de är långt ifrån ensamma. Svensk offentlig förvaltning håller på att administrera ihjäl sig. IT-system gör inte saken bättre, snarare tvärtom.

– Administrationen stjäl tid från de riktiga arbetsuppgifterna, som att operera eller undervisa. Förut fanns administratörer. Nu har deras arbete lagts ut på varje anställd. Det har lett till att administrationen utförs på ett sämre sätt och samtidigt kostar mer.

Det säger Anders Ivarsson Westerberg, lektor och docent vid institutionen för samhällsvetenskaper och föreståndare för förvaltningsakademin på Södertörns högskola. Han är tillsammans med Anders Forssell, lektor vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet, aktuell med boken ”Administrationssamhället”.

Ett exempel på det nya administrationssamhället är att läkarna har tagit över uppgifter som förut utfördes av läkarsekreterare. Samtidigt har sekreteraryrket försvunnit.

– Forskning visar att många yrkeskategorier ägnar ungefär lika mycket tid åt administration som åt kärnverksamheten. Administrationen amatöriseras och blir samtidigt osynlig i statistiken, förklarar Anders Ivarsson Westerberg.

Ett annat exempel på det administrativa resursslöseriet står de interna köp- och säljsystemen för, där avdelningar inom samma organisation fakturerar varandra. I en kommun där detta undersöktes visade sig varje internfaktura kosta 466 kronor att hantera, vilket inte sällan var mer än beloppet som fakturan var på. En ren förlust, alltså.

– Alla dessa administrativa pålagor gör inte att organisationer fungerar bättre, blir mer öppna eller effektiva. Tvärtom är det rent resursslöseri, säger Anders Ivarsson Westerberg. Tyvärr verkar ingen förändring vara i sikte. Det finns en stark idé om styrning och organisering som gör att administrationen ökar. Det finns också en tro på att IT gör arbetet mer effektivt, men forskningen säger att det kan vara precis tvärtom.

Boken ”Administrationssamhället” ges ut av Studentlitteratur.

Lyssna på Södertörns högskolas podd #kunskapsresan med Anders Ivarsson Westerberg.

För mer information, kontakta:

  • Anders Ivarsson Westerberg, lektor och docent vid institutionen för samhällsvetenskaper och föreståndare för förvaltningsakademin på Södertörns högskola, anders.ivarsson.westerberg@sh.se, 08-608 43 92Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876