2012-10-03>Officersförbundets förlust i Arbetsdomstolen (AD) försvagar arbetstagarnas rättigheter på svensk arbetsmarknad. Det är Officersförbundets bedömning av dagens AD-dom rörande en officer som blev uppsagd av Försvarsmakten i samband med införandet av den internationella arbetsskyldigheten. Domen blir gällande för ytterligare sex uppsagda officerare.

– Självklart är vi besvikna. Vi har drivit den här frågan för att vi uppfattat att det fanns flera skäl som talade för att vi kunde få rätt. Självklart är det också tråkigt för de medlemmar som berörs, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Flera av de officerare som domen blir gällande för har gjort utlandstjänst och är inte emot det, utan sättet tjänstgöringsskyldigheten införts på, där villkoren har varit oklara för individen.

Officersförbundet ansåg att Försvarsmakten inte reellt prövat om arbetsskyldigheten var ett krav för varje individ och befattning, men de genomförda åtgärderna anses ändå ha levt upp till lagens krav, enligt AD.

– Arbetsgivare hävdar ibland att arbetsrätten, och Las, är begränsande för verksamheten. Den här domen visar på vilken enorm flexibilitet som faktiskt ryms inom dagens arbetsrätt, ofta till arbetsgivarens fördel, säger Lars Fresker.

Vidare har Officersförbundet hävdat att internationell arbetsskyldighet inte är rimligt på samtliga befattningar i försvaret, samt motsatt sig sättet skyldigheten infördes på. Det fanns exempelvis inte tillräcklig information om vad som var skäl för giltigt förfall. Detta har förbättrats sedan införandet, men problem kvarstår.

– Tyvärr har många medlemmar dåliga erfarenheter av Försvarsmaktens förmåga att leva upp till löften om långsiktighet i personalplanering och hänsyn till de anställdas situation. Nu får vi försöka att, utan en AD-vinst i ryggen, fortsätta att få Försvarsmakten att nå en rimlig balans mellan verksamhetens och personalens behov, säger Lars Fresker

Hittills har minst 12 militära befattningshavare beordrats på insats mot sin vilja. Enligt Officersförbundets medlemsundersökning har det även förekommit att påtryckningar förekommer för att få personal att söka svårbemannade insatsbefattningar med hänvisning till att man annars måste beordra ut folk i tjänst. I den mån sådant förekommer kan det innebära att det finns personalproblem som aldrig kommer upp till ytan.

Enligt en tidigare överenskommelse mellan Officersförbundet och Försvarsmakten blir domen giltig för sammanlagt sju uppsagda officerare. Av de sju medlemmarna är två hemmahörande i Uppsala län, två i Västra Götaland, samt en vardera från Jönköpings, Norrbottens och Blekinge län.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81
daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet 0765-254 085

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar knappt 12000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 32 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Fredrik Hultgren

Kommunikationschef

fredrik.hultgren@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81