Officersförbundet deltar i ett seminarium med titeln ”Så ska vi attrahera unga till försvaret.” Seminariet arrangeras av Försvarshögskolan och genomförs onsdagen den femte juli 16:45-17:30 på Försvarspolitisk arena på Sankt Hansgatan 11.

– Officersförbundet vill under årets politikervecka lyfta problemen med lägstalönerna i Försvarsmakten som stått still sedan 2012. Dessutom vill vi påtala att den nyaktiverade värnplikten inte får tillåtas urholka det anställda försvaret. Sverige riskerar då att stå utan ett fungerande försvar. Är det något som de senaste femton åren borde ha lärt oss om försvarspolitik är det vikten av långsiktighet och faran med tvära kast, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Medlemmar som besöker, eller tjänstgör i Almedalen, välkomnas att möta Lars Fresker och andra från förbundets ledning och kansli över en kaffe och diskutera förbundets ställningstaganden. Du kan också kolla dina medlemsuppgifter. Officersförbundet finns på plats på den försvarspolitiska arenan tisdag 4 juli 10–11, samt onsdag 5 juli 15:30-16:30.

Den som har en kontinuerlig militär anställning i Försvarsmakten, men ännu inte blivit medlem i förbundet, har så klart möjlighet att ansöka om medlemskap i samband med fikat.

– Jag vill uppmana försvars- ochs säkerhetspolitiskt intresserade att besöka Försvarspolitisk arena där Officersförbundet är en del. På arenan förs många initierade och intressanta debatter. De senaste åren har många nya intresserade dykt upp vid arenan, vilket för mig tyder på att insikten av behovet av en ansvarsfull försvars- och säkerhetspolitik ökat. Det är mycket glädjande, säger Lars Fresker.

För mer information rörande Försvarspolitiska arena, se www.forsvarspolitiskarena.se

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81