2016-09-20. I budgetpropositionen inför nästa år ges inte en försvaret en budgetökning i takt med säkerhetsläget, vilket är ansvarslöst, anser Officersförbundet

Nyligen flyttade Försvarsmakten den operativa reserven till Gotland för att svara på det alltmer förvärrade omvärldsläget, med ett alltmer militärt kapabelt och fortsatt aggressivt Ryssland.
Förra årets försvarsbeslut gav Försvarsmakten endast hälften av vad man minst behövde för att skapa ett hållbart försvar.

– Försvarsmakten har larmat om att nuvarande finansiering leder till ökat risktagande för Sveriges del. Om en militär eskalation skulle ske inom de närmaste åren kommer ansvaret att vila tungt på de politiker som suttit vid rodret och under många år vägrat lyssna på de tydliga signaler man fått, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Bortsett från att många delar av verksamheten lider av materielbrist, både rörande avancerad och grundläggande sådan, försöker Försvarsmakten nu också försämra villkoren för personalen i ett desperat grepp att få ekvationen att gå ihop.

– Försvarsmakten missbrukar avtalen på sådant sätt att den militära personalen i ökad grad inte får övertid eller ibland ens arbetstid för arbetad extratid på kvällar och helger. Dessutom vill man minska ersättningarna till personalen med 100 miljoner kronor. Försvarsmakten riskerar att viktiga delar av den värst drabbade personalen hoppar av, om man fortsätter längs nuvarande linje, säger Lars Fresker.

Att regeringen i höständringsbudgeten för 2016 beslutar att köpa tolv av de Archer-haubitsarna som Norge inte ville ha, är inget som ökar den operativa förmågan, då inga pengar ges till att förbandssätta dem, utan pjäserna kommer endast att placeras i förbandsreserven. Återigen satsas stora pengar på materielsystem medan kärnan i försvaret – nämligen den militära personalen som ska använda materielen i strid – inte erhåller någon reell förstärkning.

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070 – 628 25 81
daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 076 – 525 40 85Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81