En ökning av drygt 650 miljoner innan justering för inflation eller fördyring av försvarsmateriel. Löneökningar som ska tas inom ram. Det innebär ett kärvt år för Försvarsmakten även nästa år, bedömer Officersförbundet.

– Jag hade hoppats på att regeringen skulle våga ge en mer detaljerad bild av hur Försvarsmaktens kostnadsbild påverkas av beslutet att köpa in en ny version av Jas. Utifrån kostnadsutvecklingen inom försvarsmateriel kan budgeten innebära en konstanthållning eller kanske till och med en reell minskning, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

– Regeringen skriver klokt att förutsättningen för att den nuvarande planen ska hålla är att planerade besparingar faller ut i tid från omdaningen av stödmyndigheterna och försvarslogistiken. Den granskning vi och övriga försvarsfack har gjort, visar på att det inte är sannolikt, säger Lars Fresker.

Regeringen skriver även att inriktningen är att ytterligare resurser kan behöva frigöras för att lösa försvarsmaktens behov av minst två miljarder årligen från och med 2015. Pengarna behövs för att lösa det behov av materielförnyelse som försvaret skjuter framför sig. Regeringen säger sig vilja ”inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi” men anser att resurser under de kommande åren främst ska tas genom fortsatta rationaliseringar inom ram.

– Det är redan idag en smal organisation som skurits ned och omorganiserat i tjugo års tid. Försvaret måste få lugn och ro för att kunna bygga upp den nya organisation som ska stå klar 2019. Politikerna måste besluta sig för vilken miniminivå Sveriges försvar får ha och lägga sig där med en långsiktig finansiering, allt annat är oansvarigt och riskerar att leda till totalt haveri, säger Lars Fresker.

För Arbetstagarkonsults utredning rörande omdaningen av försvarslogistiken, se http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/384004.PDF

För Officersförbundets rapport om försvarsmaktens långsiktiga ekonomi, se http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/266003.PDF

För en sammanfattning av försvarsbudgeten i propositionen, se bifogad pdf-fil.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070 - 628 25 81
daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet 0765 - 254 085

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 11000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 32 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Fredrik Hultgren

Kommunikationschef

fredrik.hultgren@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81