Officersförbundet välkomnar att 500 miljoner avdelas till försvaret i vårändringsbudgeten för 2017, varav cirka 400 miljoner till Försvarsmakten. Behoven är dock mångdubbelt större. 

Vad Officersförbundet erfar har politiken valt att följa de rekommendationer som ÖB gett, när de nu fördelar pengar till olika åtgärder, vilket förbundet välkomnar.

– Det är glädjande att myndighetens rekommendationer verkar ha följts. Det här är en början, men dessa 400 miljoner räcker inte till för att lösa den grundläggande obalansen som Försvarsmakten lider av idag, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Försvarsmakten har sagt att det krävs 6,5 miljarder fram till 2020 för att kunna nå upp till Försvarsbeslutet. Försvarsmakten står dessutom inför enorma behov av nyanskaffningar och uppgradering av materiel, vilka inte finansierades i det senaste försvarsbeslutet.

– Försvarsmaktens kalkyler räknar dessutom med för låga personalkostnader. Vi menar att lägstalönen för soldater och sjömän måste höjas till 20 500 kronor, samt 25 000 kronor för yrkesofficerare, säger Lars Fresker.

Officersförbundet påpekar att om inte villkoren är attraktiva kommer Förvarsmakten inte att kunna attrahera nya medarbetare, samt tappa erfaren personal.

Vidare vill Officersförbundet påminna om att Försvarsmaktens grunddimensionering är för liten.

– Om beräkningarna skulle utgå från den förbandsvolym vi egentligen skulle behöva, skulle det enorma behovet av att verkligen finansiera det lilla försvar vi har, framstå extremt tydligt, säger Lars Fresker. 

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Fredrik Hultgren

Kommunikationschef

fredrik.hultgren@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81