På söndag inleds Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen, Sveriges största mötesplats för samtal och debatt om försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Officersförbundet, Sveriges största fackförbund på det försvarspolitiska området, finns naturligtvis på plats under konferensen och våra representanter är tillgängliga för intervjuer direkt i Sälen.

- Nu när Sveriges försvar återigen ska växa efter decennier av neddragning är det av största vikt att de som faktiskt ska göra jobbet – den militära personalen, våra medlemmar – inte glöms bort, säger Lars Fresker, Officersförbundets förbundsordförande.

- De kommande åren kommer innebära stora utmaningar om vi ska lyckas växa på det sätt våra politiker önskar. Då krävs en fungerande personalförsörjning, med förbättrade löner och villkor, så det blir attraktivt att välja de militära yrkena.

För intervjuförfrågningar på plats i Sälen eller övriga mediafrågor, vänligen kontakta förbundsordförande Lars Fresker eller kommunikationschef Fredrik Hultgren. Kontaktuppgifter nedan.


Officersförbundet är yrkes- och fackförbundet för all anställd militär personal och för dig som studerar till yrkesofficer. Officersförbundet organiserar drygt 14 000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning.

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se


 Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81