2015-03-13 Idag riktar samtliga Nordiska officersförbund en gemensam uppmaning till politikerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge att vakna och börja ta försvaret på allvar.

– När vi i de nordiska officersförbundet jämför vår bild av läget i våra respektive försvarsmakter finner vi att läget är mycket sämre än vad våra försvarsministrar ger sken av, nu senast under sitt gemensamma möte i Norrbotten nu i mars. Vi skulle självklart önska att ministrarnas bild är korrekt, men tyvärr får vi nog konstatera att våra medlemmar är de som faktiskt ser den ofiltrerade bilden av verksamheten, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet

För svensk del konstaterar Lars Fresker att den svenska försvarsmakten har varit väldigt tydlig med att det krävs minst fyra miljarder per år för att kunna realisera det försvar som beställdes 2009. Ett försvar som dessutom inte primärt dimensionerades för försvaret av Sverige utan för att kunna skapa små, lättrörliga förband till internationella insatser.

– Senast igår fick vi budskapet att de svenska politikerna inte verkar vilja lyssna på sin egen Försvarsmakt. Sverige är sämst i den Nordiska klassen, men vi officerare i Norden uppfattar att våra länder delar samma grundproblem. Våra politiker har börjat ta vår säkerhet för given och blivit ovilliga att genomföra de investeringar som världsläget kräver, säger Lars Fresker.

Samtliga Nordiska länder brottas med samma problem. Samtidigt är det svårt att skaka av sig upplevelsen av att Sverige trots allt står ut. Trots pågående krig i Europa, ett Ryssland som ockuperar delar av alliansfria grannländer och en fortsatt våldsspiral i Mellanöstern samt ökad rustning i Asien, verkar ingen allvarlig larmsignal nå den svenska politiska medvetenheten.

– Nordens säkerhet byggs som en helhet. Sveriges ovilja att bära vår del av bördan skapar ökad osäkerhet för våra grannländer, säger Lars Fresker.

Gårdagens utspel från regeringen gav en mycket nedslående signal för framtiden.

– Det är svårt att inte ta sig för pannan när man ser turerna kring förhandlingen om försvarsbudgeten. Försvarsmaktens underlag om minst fyra miljarder är inget att schackra kring. Det är minimibelopp uträknat av en myndighet. Den egentliga behövda summan är flera miljarder högre. Det är storleken på det extra påslaget som jag skulle önska att förhandlingarna rörde sig kring. Jag måste ärligt säga att jag inte trodde att våra politiker skulle vara så här ansvarslösa, säger Lars Fresker apropå att regeringen nu säger sig villig att öka försvarsbudgeten med uppskattningsvis en femtedel av minimibeloppet.

Se även det gemensamma nordiska uttalandet.

 

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar 13 200 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:

lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.seOfficersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar drygt 13 500 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 31 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av en förbundsstyrelse som medlemmarna utsett.


Kontakt


Jesper Tengroth

Kommunikationschef

jesper.tengroth@officersforbundet.se

08-440 83 49

076-525 40 85

Lars Fresker

Förbundsordförande

lars.fresker@officersforbundet.se

070-628 25 81