Energikontor Sydost bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge, in till en konferens med energi och klimat i fokus. Tillsammans med tjugotalet föreläsare från hela Sverige samtalar vi kring hur vi bygger och renoverar resurssmart för att nå klimatmålen, hur vi skapar ett robust elsystem för att möta framtidens behov och vilka vägval vi måste göra för att bidra till en fossilfri transportsektor. EnergiTing Sydost 2020, 12 november i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge, arrangeras online och kostnadsfritt. Press och media välkomnas att delta!

Energiting Sydost, i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge, bjuder på ett spännande program med många intressanta föredrag, som ska bidra till ökad kunskap för målgruppen kommunala och regionala tjänstemän, politiker och företag, att nyttja i sitt energi-och klimatarbete.  

"Det finns inga enkla lösningar för att lösa klimatkrisen och inga enskilda åtgärder kommer att räcka. Men genom att öka medvetenheten i samhället och engagera flera kan fler och fler beslut fattas i syfte att skapa en mer hållbar framtid. På EnergiTinget ger vi tips, delar erfarenheter och lär av varandra. Vårt mål är därigenom att ge deltagarna nya pusselbitar i den kunskapsförflyttning som behövs.” säger Christel Liljegren, vd och projektledare på Energiting Sydost.  

Alla branscher är viktiga när det gäller att bidra till förändring. Dagen inleds av Malin Strand, Fossilfritt Sverige och styrelseordförande för Energikontoren Sverige, som presenterar de färdplaner som olika branscher tagit fram för att bli fossilfria på ett konkurrenskraftigt sätt. Thomas Sundén, från Sustainable Innovation, avslutar sedan dagen. Han kommer att prata om hur olika regionala klimatinitiativ kan skapa en gemensam nationell grund för hållbar samhällsbyggnation och hur vi kan bygga för att nå våra miljömål i förtid. 

 

Under dagen erbjuds möjligheter till fördjupning i tre parallella spår: 

Resurssmart fastighetsförvaltning   

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sverige inför nu krav på klimatdeklarationer för nya byggnader. Därmed behöver vi hitta bra verktyg för att ställa krav och räkna på utsläpp från olika lösningar på såväl konstruktion som materialval. I detta spår lyfter vi nya vägledningar och beräkningsmodeller, metoder för att bygga med lägre klimatpåverkan, hur vi kan satsa på cirkulärt byggande och materialåtervinning, exempel på fossilfria byggprojekt i Sverige, samt utmaningar och möjligheter kopplat till hållbart byggande! 

Bland föreläsarna: 

 • Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB 
 • Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet 
 • Andreas Holmgren, Byggnads-firman Otto Magnusson 
 • Ouliana Åhfeldt, Byggvarubedömningen 

 
Ett robust elsystem  

El är en nödvändig resurs i dagens Sverige. Elektrifiering av transportsektorn och industrin är avgörande för att vi i Sverige ska kunna nå våra  klimatmål men tillsammans med energibehovet i datahallar och övrig digitalisering behövs stora mängder elektricitet. Detta kommer att kräva ett moderniserat och  uppdaterat kraftnät, utökade lagringsmöjligheter, ny teknik och nya marknadsmodeller. Omställning till 100% förnybar energi innebär därför att vi både måste tänka   till och tänka om. I spåret lyfter vi möjligheter och utmaningar kopplat till detta! 
 
Bland föreläsarna:  

 • Lowina Lundström, Svenska kraftnät 
 • Stefan Braun, Bixia 
 • Jan Thorsson, Powercell 
 • Arne Berlin, Vattenfall 
   

Vägval resor, fordon och drivmedel 

Transporter står för ca 40 % av Sveriges koldioxidutsläpp och har därmed stor påverkan i arbetet att nå Sveriges klimatmål. De drivmedel och de fordon som används kommer att påverka hastigheten i omställningen av transportsektorn. Spåret tar upp vilka drivmedel och fordon som finns till idag och som är under utveckling. Vi diskuterar utmaningar och lösningar kopplat till detta, lyfter ny teknik för att driva på transportomställningen, samt presenterar goda exempel från både kommunalt håll och från företag.  

Bland föreläsarna: 

 • Jonas Lööf, Miljöfordon Sverige 
 • Elina Persson, Helsingborgs stad 
 • Pierre Widén, Widéns Åkeri AB 
 • Jenny Rydquist, Region Blekinge 

 
Läs mer om program och föreläsare på http://energikontorsydost.se/energiting-sydost  

Press och media inbjuds att delta! Anmäl dig direkt till kommunikatör johanna.wallin@energikontorsydost.se så skickar hon möteslänk. 
Observera att vi kommer att spela in eventet för publicering i efterhand.  

 

EnergiTing Sydost är en mötesplats för kommunala och regionala tjänstemän, politiker och andra som jobbar med energi-och klimatfrågor. 

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56