I oktober tas en ny försörjningscentral i bruk på Östra sjukhuset i Göteborg. Den ska försörja samtliga fastigheter på området med el, kyla, värme, vatten och medicinska gaser. Den nya försörjningscentralen kompletterar och förstärker befintliga system.

2015 slogs det fast att en ny försörjningscentral behöver etableras på Östra sjukhuset i Göteborg.  Orsaken var delvis utbyggnationen av Östra sjukhuset, delvis nya myndighetskrav på robusthet i sjukhusens tekniska försörjning. Den nya försörjningscentralen som tas i bruk i oktober, kompletterar och förstärker befintliga system och ska försörja samtliga fastigheter på området med el, kyla, värme, vatten och medicinska gaser.

– Det blir en mer robust lösning som ger bättre redundans och därmed en bättre och säkrare försörjning av verksamhetens lokaler, säger Mattias Ståhl, Västfastigheters huvudförvaltare på Östra sjukhuset.

I och med att den nya försörjningscentralen tas i bruk finns nu två centraler på Östra sjukhuset. Centralerna kommer att knytas samman med en ny huvudkulvert som sträcker sig genom hela området. Den nya försörjningscentralen är också försedd med en godsmottagning som kompletterar sjukhusets övriga leveransplatser. Också detta en del i att säkerställa sjukhusets drift och verksamhet.

- En modern sjukvård kräver en stabil teknisk försörjning och vi måste ha överkapacitet så att vi inte riskerar att bli utan el, värme, kyla och medicinska gaser. Ett sjukhus kan ju aldrig stå stilla, säger Thomas Andersson, huvudprojektledare på Östra sjukhuset.

Den nya försörjningsbyggnaden är cirka 2000 kvadratmeter. Intill finns en byggnad med dieseldriven reservkraft och reservvärme. Försörjningsbyggnaden med installationer har kostat omkring 300 miljoner kronor att bygga och är en investering i sjukhusets framtid.

Tina Norin
Presskontakt
tina.norin@vgregion.se
Västfastigheter bygger hus som räddar liv. Vi bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kultur- och utbildningssektorn inom hela Västra Götalandsregionen. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.
Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145