Sommaren 2020 var Västfastigheters om- och tillbyggnation av Endoskopiavdelningen på Näl i Trollhättan klar och nu är det äntligen dags för invigning. Att bygga om mitt inne på ett sjukhus har sina särskilda utmaningar. Speciellt om lokalerna som ska byggas om också måste kunna användas.

Arbetet med att bygga om Endoskopiavdelningen påbörjades 2018. Lokalerna var trånga, inte anpassade tillräckligt och upplevdes som väldigt begränsande för verksamheten. Speciellt eftersom endoskopiverksamheten var under stark expansion med snabb ökning av behovet av funktionella lokaler med tillräcklig kapacitet.

– Vi fick besked om att ombyggnationen skulle hållas så återhållsam som möjligt, med målet att säkra en framtida produktion under en tioårsperiod, säger Sandra Nurmi Torvfelt som är projektledare på Västfastigheter och ansvarat för projektet.

2019 påbörjades ombyggnationen av lokalerna och genom att använda omgivande lokaler och planera om logistik och flöden har man nu kunnat utöka från fyra till sex endoskopisalar med tillhörande förberedelse- och vilrum, förbättra förrådshanteringen samt bygga ett nytt desinfektionsrum. 

– Den stora utmaningen med projektet var att verksamheten behövde vara igång samtidigt som ombyggnationen. De ville kunna bedriva vård i minst två lokaler och därför behövde vi genomföra projektet i flera etapper. Intill Endoskopienheten har även pre-operativ- och operationsverksamhet varit i full drift under hela projektet. 

Trots ett utmanande läge har projektet flutit på relativt bra konstaterar Sandra. Tidsplan och budget har hållits och även om det har varit bökigt längs vägen tror hon att verksamheten känner sig nöjda med resultatet.
 
– Vi har nått målet om att utöka utrymmet för verksamheten och de har nu bättre, större och mer funktionella lokaler. 

Fakta:
Ombyggnationen startade i juni 2019 och färdigställdes ett år senare
Ombyggnationen avser omkring 650 kvadratmeter mitt inne på Näl. 
Kostnad: Cirka 20 miljoner kronor.

Västfastigheter bygger hus som räddar liv. Vi bygger nytt, bygger om och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kultur- och utbildningssektorn inom hela Västra Götalandsregionen. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.Kontakt


Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145