Att öka mångfalden i fastighetsbranschen kan vara ett sätt att matcha det stora rektyteringsbehov som fastighetsbranschen står inför. De närmaste 10 åren behöver 11 000 nya medarbetare rekryteras.

- När jag under en 2-veckorsperiod i februari granskade 50 tillsättningar av personer till nyckelbefattningar var 49 branschinterna berättade Mona Finnström, vd på Fastigo på ett seminarium för ökad mångfald i Almedalen.

- Så länge vi rekryterar från varandra får vi ingen mångfald. Det är viktigt att ta upp frågan på ledningsnivå och välkomna olikheter. Tyvärr tror jag många gånger att en rädsla och riskobenägenhet hindrar oss.

Visa att det är prioriterat

Julie Lam, projektledare på Peab Projektutveckling menar också att det är viktigt att lyfta blicken och inse att det är lönsamt att arbeta med mångfald och inte tro att det är välgörenhet. - Att säga att man inte har tid att arb med mångfald håller heller inte. Det tyder bara på att det inte är prioriterat.

Unni Sollbe, vd för Stena Fastigheter i Malmö anser att det är viktigt att spegla sina kunder och att det därför är viktigt med mångfald.

- Olikheter ger nya inspel, inspirerar och utmanar. Det är lika viktigt i samhällen som i ledningsgrupper och det kräver att vi sätter mål som vi följer upp.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922