Resultatet från årets drogvaneundersökning visar på nya utmaningar för kommunens trygghets- och hälsofrämjande aktörer.

– Nu behöver vi kraftsamla för att vuxenvärlden ska visa att det är nolltolerans som gäller för alkohol och tobak bland ungdomar, säger Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa. 

Andelen sjundeklassare som uppger att de rökt e-cigaretter har ökat med 11 % sedan 2015 och elever som uppger att de druckit alkohol har ökat med 5 % sedan 2016.

11 % av de tillfrågade eleverna uppger även att de åkt bil med en berusad förare (ökning med 3,5 % sedan 2016).

– Årets resultat visar att vi behöver fortsätta fokusera på det förebyggande arbetet, kopplat bland annat till föräldrar, i ett tidigare skede. Information om Öckerömodellen bör tydliggöras så att budskapet når hela vuxenvärlden, säger Britt-Louise och fortsätter:

– Dessutom kommer vi att starta upp med ”Trygg i Timrå”-podden som kan vara en viktig kanal för att hålla sig uppdaterad på området.

Timrås högstadierektorer ser resultatet som viktig information för det fortsatta hälsofrämjande arbetet.

– Vi kommer att ta med oss resultatet i vårt redan främjande och förebyggande arbete. Sedan hösten 2017 har vi dessutom en förstärkt elevhälsa på både Arenaskolan och Ala skola, säger Sofia Hård, tf. rektor på Arenaskolan.

Positiv utveckling för årskurs 8 och 9

Däremot ser resultatet övervägande positivt ut för kommunens ungdomar i årskurs 8-9 som uppger minskad konsumtion av cigaretter, snus och alkohol. Undantaget är en ökad konsumtion av vattenpipa och e-cigaretter.

– Det är glädjande att trenden håller i sig i dessa årskullar. Man kan fundera på om det finns ett samband med det goda skolresultatet och ett hälsosamt liv utan tobak och alkohol, avslutar Britt-Louise Nyholm.

Totalt sett till hela undersökningen så visar den att berusningsdrickande har minskat från 15,5 % till 10 % sedan 2014.

Drogvaneundersökningen genomförs årligen bland kommunens elever i årskurs 7- 9. Årets enkät har besvarats av 476 av 604 elever.
 

För mer information, kontakta:
Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa, Timrå kommun. Telefonnummer: 060-16 31 28.Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt