För att stödja folkbiblioteken i regionen och öka allmänhetens tillgång till litteratur ger nu Förvaltningen för kulturutveckling ett ekonomiskt engångsstöd för utlåning av e-böcker. Stödet ges till kommuner i Västra Götaland som har haft ökade kostnader för e-boklån under pandemin. Den sammanlagda stödsumman är en miljon kronor.

Pandemin har inneburit en växande utlåning av e-böcker via biblioteken, som har valt att möta den ökade efterfrågan genom att höja gränser för kostnader och antal lån. Andra e-tjänster har också blivit mer efterfrågade, men där betalar biblioteken ett fast pris, så ökad användning ger ingen ekonomisk belastning. E-böcker däremot är förmedlade enligt en accessmodell där kostnaden uppstår vid utlån – ökad efterfrågan ger alltså ökade kostnader.

– Både i den rundringning bland biblioteken som förvaltningen gjorde i våras och under de kulturpolitiska dialogerna som genomfördes med kommunerna under hösten var de ökade e-bokslånen och de kostnader det medför ett återkommande tema, säger Sofia Wik, ordförande i Styrelsen för kulturutveckling.

Genom e-bokslån har biblioteken kunnat erbjuda relevanta digitala tjänster åt människor i isolering. Däremot har det inneburit ökade och svårkontrollerade kostnader.

Förvaltningen betalar nu ut sammanlagt en miljon kronor till folkbiblioteken i kommunerna i Västra Götaland. Av dessa fördelas 150 000 kronor jämnt på 49 kommuner (drygt 3 000 kronor per kommun) och 850 000 fördelas per invånarantal (ca 50 öre/invånare).

– Det är positivt att fler lånar e-böcker och målet med det här stödet är att minska den ekonomiska bördan som den ökade efterfrågan skapar. Indirekt blir det även ett stöd till författare och förlag eftersom ersättningen i förlängningen kommer dem till godo, säger Sofia Wik.

För mer information:

Sofia Wik (C), ordförande Styrelsen för kulturutveckling
Telefon: 073-7258502 

Om Förvaltningen för kulturutveckling

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: https://www.vgregion.se/kulturutvecklingKontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00