Den 15 maj stängde ansökan till utbildningar på flera nivåer. På Västra Götalandsregionens naturbruksutbildningar ser man ett ökande intresse för att utbilda sig inom den gröna näringen både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara
Till höstens 74 platser på samtliga utbildningar på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, med start till hösten, är det antalet sökande totalt 159 personer.

- Det är roligt att se att vi har ett bra söktryck och att så många vill utbilda till yrken inom den gröna näringen, det visar att branschen är attraktiv och att det finns ett stort intresse för den näringen, särskilt roligt är det att vi ser ett stort intresse för Agroteknikerutbildningen, säger Malin Ljungné, rektor.

Samtliga utbildningar vid Biologiska yrkeshögskolan är framtagna utifrån ett behov av utbildad arbetskraft från branschen. Utbildningen sker i nära samverkan med yrkesaktörer för att säkerställa att de studerande får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Naturbruksförvaltningens Yrkesvux
Inom den gymnasiala yrkesutbildningen är det också stort intresse – 537 ansökningar har inkommit till dessa utbildningar. Populärast är Grundkurs trädgård med 180 ansökningar och den relativt nystartade utbildningen Agroforestry med 108 ansökningar.

- Inom trädgårdsbranschen finns alltid ett stort behov av utbildad personal och därför är vi glada att se att det också finns ett stort intresse för att utbilda sig inom området, berättar Madeleine Hjälm, rektor.

Naturbruksprogrammet på Naturbruksskolorna Svenljunga, Uddetorp, Sötåsen och Axevalla Hästcentrum
Sedan det preliminära gymnasievalet gjordes i februari har alla naturbruksskolorna fått fler förstahandsval till respektive inriktningar. Den 15 maj var antalet förstahandssökande 200 elever. I jämförelse med det preliminära valet i februari då antalet förstahandssökande var 156 så har det under våren skett en ökning med 28 %.

Antal ansökningar per skola:

Naturbruksskolan Svenljunga
Förstahandssökande 15 maj 2020: 33
Förstahandssökande februari 2020: 26

Naturbruksskolan Uddetorp
Förstahandssökande 15 maj 2020: 62
Förstahandssökande februari 2020: 48

Naturbruksskolan Sötåsen och Axevalla Hästcentrum
Förstahandssökande 15 maj 2020: 97 (varav 29 till Axevalla Hästcentrum)
Förstahandssökande februari 2020: 81

Kontakt
Bo Grenabo Tapper, Skolchef: 070-0824517
Malin Ljungné, rektor Biologiska Yrkeshögskolan och Yrkesvux: 070-0823512
Madeleine Hjälm, rektor Biologiska Yrkeshögskolan och Yrkesvux: 073-8055307
Jenny Jacobsson, rektor Naturbruksskolan Sötåsen och Axevalla Hästcentrum: 070-0816548
Peter Nyman, rektor Naturbruksskolan Svenljunga: 072-4514013
Håkan Magnusson, tf rektor Naturbruksskolan Uddetorp: 070-5826875

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527