De senaste åren har snittbetygen ökat för varje år vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Från att 2017 ha legat på 14,4 så ligger nu snittbetyget på 15,1 när alla tre skolornas betyg räknas samman. I en jämförelse med snittbetyget på naturbruksprogrammet i hela Sverige har regionens naturbruksskolor flera år i rad haft ett högre resultat. Även under 2020 har snittbetygen ökat, trots att större delen av vårterminen bestod av hemstudier.

- Både elever och personal gjorde ett fantastiskt arbete under våren där alla bidrog för att hitta lösningar på den nya situationen. Vi hade under hela våren en hög närvaro och kunde trots nya förutsättningar se fina resultat, berättar Bo Grenabo Tapper, skolchef vid Naturbruksförvaltningen.

Torsdagen den 17 september presenterades årets resultat för Naturbruksstyrelsen.

- Den långsiktiga strategi som styrelsen lagt fast med höjd kvalitét och fler resurser på varje skola visar nu resultat.  Det är ett mycket bra resultat som alla skolor redovisar, styrelsen ser med stor tillfredsställelse på det målmedvetna arbete som sker av alla på skolorna, säger Ulf Eriksson, ordförande för Naturbruksstyrelsen.

Satsning på trygghet och arbetsro
Skolorna deltar just nu i ett arbete tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och forskaren Hélène Jenvén som syftar till att främja trygghet, arbetsklimat och elevers välbefinnande i skolan. Under arbetet får personalen utbildning i att arbeta för en ökad trygghet och arbetsro, skapa bra lärmiljöer och verka för ett gott skolklimat.

På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda har man arbetat mycket med de fysiska lärmiljöerna i klassrummen på flera olika sätt. Man har bland annat tagit fram tydliga rutiner för start och avslut på lektioner, installerat system som skapar bättre ljud vid undervisningen, bytt ut en del av borden till ståbord och utrustat rummen med taktila hjälpmedel.

- Genom att jobba aktivt med lärmiljön och ha hjälpmedel framme i klassrummen har det blivit lättare att prata med eleverna om studiemiljön och involvera dem i ämnet. Det har gett oss större möjligheter att nå alla elever, berättar Jenny Jacobsson, rektor på Naturbruksskolan Sötåsen.

Sedan höstterminen 2019 finns också heltidsmentorer på alla skolorna – personer som jobbar endast med mentorskap och att vara ett stöd för eleverna. Mentorns roll är bland annat att hålla utvecklingssamtal, ha kontakt med elev och vårdnadshavare och stödja elever i vardagen. På så sätt avlastas lärare och kan renodla sin yrkesroll till att jobba mer fokuserat med undervisning.

Kontroll av skolinspektionen
I februari gjordes en tillsyn av skolinspektionen som visade att skolornas betygsbedömningar av de nationella proven är gjorda på rätt sätt.

- Med tanke på att vi nyligen haft en kontroll av skolinspektionen är det extra roligt att se att resultaten ökar, då kan vi vara säkra på att det inte handlar om några glädjebetyg utan att det faktiskt är våra elever som når högre kunskapsresultat, säger Bo Grenabo Tapper.

Genomsnittlig betygspoäng för naturbruksprogrammet vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor:
2017: 14,4
2018: 14,5
2019: 14,7
2020: 15,1

Genomsnittlig betygspoäng för naturbruksprogrammet i Sverige:
2017: 13,7
2018: 13,8
2019: 13,8
2020: redovisas i december 2020

Kontakt
Bo Grenabo Tapper, skolchef Naturbruksförvaltningen: 070-0824517
Ulf Eriksson, ordförande Naturbruksstyrelsen: 070-6485111
Jenny Jacobsson, rektor Naturbruksskolan Sötåsen och Axevalla Hästcentrum: 070-0816548
Peter Nyman, rektor Naturbruksskolan Svenljunga: 072-4514013
Karin Rosén, rektor Naturbruksskolan Uddetorp: 073-0466740

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 VGR18-NFDSC02124 28348Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527