Maria Persdotter Fotograf/Källa: Leif R Jansson

Sveriges kommuner får ta ett allt större ansvar när det gäller LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport som publicerades på tisdagen.

- Det vi ser är en direkt effekt av att staten, det vill säga Försäkringskassan, drar sig undan sitt ansvar genom att dra in eller avslå personlig assistans. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

- Omkring 1 400 personer färre har statlig assistansersättning idag jämfört med när regeringen tillträdde och bara ungefär en av tio som ansöker om assistans får ja, alla andra får avslag. Många vänder sig då till sin kommun. Kommunernas åtagande kommer att växa lavinartat om ingenting görs, säger Maria Persdotter.

Samtidigt som kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättning ökar, får den enskilde vänta allt längre på beslut. Kostnaderna för insatserna har stigit markant de senaste åren, enligt Socialstyrelsens lägesrapport. Mellan 2015 och 2016 ökade exempelvis kostnaden för kommunalt beslutad personlig assistans med 11 procent, vilket motsvarar cirka 1 miljard kronor. 2016 kostade kommunala insatser för personer med funktionsnedsättning 64 miljarder kronor.

- Det vi ser är bara början, konstaterar Maria Persdotter, RBU. Många kommuner larmar också om att de planerar för att bygga barnboenden, eftersom föräldrar som nekats assistans till sitt barn helt enkelt inte orkar längre. Regeringen måste nu ta sitt ansvar och ge Försäkringskassan kontraorder. Det måste vara behoven som ska styra vilka insatser man får, inte besparingskrav på assistansersättningen.

Det var inför 2016 som Försäkringskassan fick i uppdrag i regleringsbrevet från regeringen att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansersättningen. Detta har lett till en kraftig minskning av antalet assistansberättigade och att det idag är nästan omöjligt att få statlig assistansersättning om man ansöker för första gången. Eftersom det finns en viss eftersläpning i processen kan man förvänta sig att nästa års lägesrapport från Socialstyrelsen kommer att visa på en ännu kraftigare ökning av kommunernas åtagande.Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76