Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort visar att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren.

Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet av de som svarat anger att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig.

Skyddade områden i Västerbotten betydelsefulla för många 

Länsstyrelsen Västerbotten ser en tydlig ökning av antalet besökare i många naturreservat och i Björnlandets nationalpark. 

– I pandemins spår ser vi att naturen blir extra viktig och att fler upptäcker våra naturreservat. Vi har bra förutsättningar att möta det höga besökstrycket och dess utmaningar, tack vare utökade medel som har aviserats i regeringens budgetproposition, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Rekordmånga besökare i digitala kanaler

Statistik för Länsstyrelsens hemsida och Naturkartan visar tydligt på det ökade intresset för Västerbottens natur. Naturkartan är en digital friluftsguide som Länsstyrelsen använder för att fler ska hitta ut i naturen.

  • På Länsstyrelsens hemsida var antalet besökare på sidorna för naturreservat och stugor dubbelt så många 2020 jämfört med 2019 under perioden juni-augusti.
  • Västerbottens innehåll i Naturkartans system har 300 000 sidvisningar hittills i år. Det är tre gånger så många visningar som 2019.
  • Sidorna för naturreservaten Mårdseleforsen, Marsfjället, Vindelfjällen, Stockholmsgata och Storrisbergsgrottorna är bland de mest besökta på naturkartan.se och på Länsstyrelsens hemsida.

Besöksräknare bekräftar bilden

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter om antal besökare i några områden, bland annat med besöksräknare. Alla siffror är inte sammanställda än, men tendensen är att besöken ökar markant.

Exempel: Antal besök i Björnlandets nationalpark.

För 2020 är uppskattningen preliminär.

År

Besökare

2017

6 000

2018

6 500

2019

6 500

2020

7 500

Viktigt att visa hänsyn 

Att fler personer upptäcker länets natur mycket positivt, men på vissa platser innebär det också ökade påfrestningar när fler besökare är ute samtidigt. Naturvårdsverkets undersökning visar att parkeringsproblem, nedskräpning och trängsel är de problem som har ökat mest under sommaren.

För att minska slitage på naturen och undvika trängsel uppmanar Länsstyrelsen besökare att sprida ut sig och utforska mindre besökta områden under perioder då många vistas i naturen.

Allemansrätten gör att alla har tillgång till naturen, men här ingår även att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn mot markägare och till andra besökare.

Så genomfördes Naturvårdsverkets undersökning

Undersökningen riktades till länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare. Den genomfördes under två veckor hösten 2020 och besvarades av 227 personer. Svaren speglar den svarandes eller en organisations upplevelse i en viss fråga. Undersökningen ger inga siffror om antal besökare i naturen, någon sådan samlad statistik finns inte idag. Svaren har använts som ett underlag till samtal och dialog med olika aktörer för att få en bild av upplevelser kring årets sommarsäsong.  

För ytterligare information, kontakta:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Mikael Pettersson
Naturvårdsenheten
mikael.t.pettersson@lansstyrelsen.se
010-225 45 85

Emma Johansson
Kommunikatör
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se
010-225 42 42


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41