Region Kronoberg har i år tagit emot 293 ansökningar till sommarens 70 praktikplatser. Det är en ökning med 133 sökande sedan förra året. Många av tidigare års praktikanter jobbar idag inom regionen, så sommarpraktikanterna är en viktig rekryteringsbas.

- Vi får möjlighet att ge en positiv bild av Region Kronoberg som en attraktiv och tänkbar framtida arbetsgivare, där vi kan erbjuda ungdomar en meningsfull sysselsättning, berättar Louise Erlandsson, HR-specialist i Region Kronoberg. 

Läs hela pressmeddelandet.


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22