Resultatet från inventeringsperioden 2019/20 visar att det finns cirka 365 vargar i Sverige. Det är en större stam jämfört med förra vinterns uppskattning som visade cirka 300 vargar.

Enligt den senaste inventeringen är stammen större jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2019/20 beräknas till cirka 450 vargar, varav cirka 365 i Sverige.

–Inventeringen visar att vargstammen nu ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige, säger Andreas Zetterberg, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Värmlands län har även i år flest vargrevir men det är framförallt i Dalarna och Gävleborgs län som ökningen har skett i form av fler revir med familjegrupper jämfört med vintern innan. Dessutom har den första vargföryngringen i Östergötlands län i modern tid konstaterats.

–Antalet vargar påverkar hur vargstammen kan förvaltas. Naturvårdsverket kan nu börja jobba med att se om det är möjligt att överlåta rätten för beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Fakta om varginventering

Vår bedömning av vargstammens storlek i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar.

Inventering av varg pågår från 1 oktober till 31 mars. Vid inventeringar registrerar man familjegrupper och vargpar som hävdar revir. Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö samt DNA-analyser från urin och spillning. Det totala antalet vargindivider såväl i revir som ensamma vandringsvargar beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor.

Denna säsong har det förutom den ordinarie varginventeringen också bedrivits en extra spillningsinventering för DNA-analys där jägare och övrig allmänhet bidragit med värdefulla insatser. Totalt under den ordinarie inventeringen och extra inventeringen har det samlats in över 4 000 prov. De flesta är redan analyserade.

Resultaten av DNA-analyserna kan följas på rovbase.se samt slu.se

Mer information om inventeringen av varg finns på Naturvårdsverkets webbplats:

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Zetterberg, chef viltanalysenheten, 010-698 12 09, andreas.zetterberg@naturvardsverket.se

Marcus Öhman, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67, marcus.ohman@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se 

 

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63