Respekt, omtanke och lika behandling är kärnvärden som genomsyrar samverkanstältet under Springpride i Eskilstuna. Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Polismyndigheten i Södermanlands län och Mälardalens högskola (MDH) slår även i år upp tältet ”Olika men lika” under de två festivaldagarna 23-24 maj.

Fredag 23 maj klockan 13.00 invigs samverkanstältet av Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna kommun, Anders Gölevik, chef för Polisområde Norr vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Jane P Ståhle, personalchef vid MDH och Helena Söderqvist, förvaltningschef Landstinget Sörmland.
– Springpride är en viktig del av Eskilstuna kommuns arbete för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Det är självklart att vi är med som medarrangörer av Springpride. Att vi tillsammans med andra aktörer står upp för alla människors lika värde är oerhört viktigt, säger
Pär Eriksson.

I samverkanstältet kommer det att anordnas tävlingar, nagellacksmålning, samtal, fika och styling inför paraden. Syftet med tältet är att möta deltagarna och på olika sätt visa och skapa diskussion runt hur organisationerna arbetar med HBT-frågor.
– Mälardalens högskola är en högskola för alla, där alla medarbetare och alla studenter ska behandlas lika och mötas med respekt och omtanke. För oss är deltagandet på Springpride en viktig och väldigt trevlig del i vårt arbete med jämlikhet och likabehandlingsfrågor, säger Jane P Ståhle.

– Från Landstinget Sörmland är det självklart att vara med på Springpride. Arbetet med frågor kring normer, öppenhet, bemötande och mångfald är ständigt pågående i våra verksamheter där flera är HBT-certifierade och ett antal nya är på gång att bli det, säger Helena Söderquist.

– Det finns flera syften till att Polisen deltar på Springpride. Först och främst handlar det om att visa att vi är engagerade i HBT- frågor och att likabehandling ska vara en självklarhet. Vi finns även på plats för att ta till oss nya erfarenheter. Det ger värdefulla insikter att ta med hem i vårt arbete, säger Anders Gölevik.

Samverkanstältet finns inne på Pridepark-området vid Elite stadshotellet och öppettiderna är fredag 11.00-18.00 och lördag 10.00-18.00.

För mer information kontakta
Marika Hämeenniemi, mångfaldsstrateg, Mälardalens högskola, 021-10 15 93
Helena Söderquist, förvaltningschef, Landstinget Sörmland, 070-484 76 18
Cecilia Boström, kommunstrateg mångfald, Eskilstuna kommun, 016-710 29 96
Inger Gunnarsson, HR-strateg Polismyndigheten i Södermanlands län, 010-566 90 92

Kontakt


Eva Norberg

kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

070-089 37 38