Jakob Wirén är teologie doktor och forskar i systematisk teologi. Nu kommer hans bok, ”Utmaningsdriven undervisning”, där han belyser Svenska kyrkans pedagogiska och teologiska utmaningar. Hur delar vi tro och liv idag? Hur talar vi om kristen tro i ett mångreligiöst samhälle?

Svenska kyrkan står inför flera utmaningar. Kunskapen om kristen tro minskar, kyrkans roll i samhället förändras och möten mellan människor av olika tro ökar. Hur ska vi då tala om tro idag?

Utifrån olika förutsättningar finns det många kyrkor som kämpar med dessa frågor. Genom tre internationella utblickar, till Norge, England och USA, reflekterar Jakob Wirén över hur utmaningarna kan visa vägar framåt för Svenska kyrkans undervisning idag.

–Många kyrkor i världen står inför liknande utmaningar som Svenska kyrkan. Kyrkor och samfund är inte isolerade öar utan kan och bör lyssna till erfarenheter som gjorts i andra kontexter. Den reflektionen och det utbytet vill jag bidra till, säger författaren Jakob Wirén.

Till vardags är Jakob Wirén ärkebiskop Antje Jackeléns teologiska sekreterare och forskare i systematisk teologi.

Boktitel: Utmaningsdriven undervisning Hur kyrkan kan dela tro och liv
Författare: Jakob Wirén  
Omslag: Anna Hild
Grafisk form: Sarapion/Magnus Åkerlund
ISBN: 978-91-526-3691-6 
Utgivning: 3 april 2017
Pris: Från 159 kr/st. 

Lärandefestivalen

Den 18-19 maj kan du träffa Jakob Wirén på Lärandefestivalen i Lund, där han pratar om tro i en ny tid.Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28